ISSN 2734 -6943

ISSN-L 2734 - 6943Educația ecologică – o șansă spre un viitor mai bun

Prof. Țurlea Mariana

Platon definea educația ca fiind„arta de a forma bunele deprinderi sau de a dezvolta aptitudinile native pentru virtute ale acelora care dispun de ele.”

Educaţia este celula de bază a societăţii. Fără educație, șansa spre un viitor mai bun este inexistentă. Un rol important trebuie acordat educaţiei copiilor, pentru că ei sunt cei de la care se aşteaptă în viitor să dea noi valori societăţii. Ei reprezintă ,,piatra de temelie,, pentru un viitor mai bun. 

Educaţia ecologică este o componentă a educaţiei aflată la confluenţa dintre ştiinţele realiste şi cele umaniste, în care ştiinţa se îmbină armonios cu arta, iar noţiunile teoretice sunt zadarnice dacă nu sunt strâns legate de activităţile practice.

Educația ecologică ne oferă cunoștințe, deprinderi, valori și angajamentul de a gestiona eficient resursele naturale și de a ne asuma răspunderea pentru menținerea calității mediului. Oricine poate avea acces la informațiile legate de îmbunătățirea calității vieții și poate lua măsuri pentru a preveni eventuale probleme de mediu. 

Într-o societate în continuă dezvoltare şi modernizare, problemele de mediu trebuie să fie o preocupare permanentă a fiecăruia dintre noi și să conştientizăm faptul că viitorul planetei depinde doar de noi. Noi suntem responsabili de menținerea unui mediu sănătos, a unei planete curate.

Problemele majore care frământă omenirea în prezent în ce privește resursele de hrană, explozia demografică, poluarea, criza energetică, productivitatea ecosistemelor, protecţia şi amenajarea mediului, reprezintă numai o parte din preocupările contemporane pe care educaţia ecologică trebuie să  le abordeze.

Educaţia ecologică trebuie să înceapă încă de la cele mai fragede vârste, în familie, prin exemplul pe care părinţii îl dau copiilor: colectarea selectivă a deşeurilor menajere, reciclarea, economisirea apei şi electricității, folosirea mijloacelor de transport în comun mai mult decât autovehiculul propriu, etc. Părinții trebuie să fie un exemplu pentru copiii lor, un model de urmat. Ei trebuie să facă tot ce este necesar pentru ca cei mici să trăiască într-un mediu curat,nepoluat, sănătatea fiind primordială.

La nivelul instituţiei şcolare, problemele de mediu pot fi abordate atât în cadrul disciplinelor şcolare, cât şi prin intermediul activităţilor extracurriculare şi extraşcolare, prin implementarea unor proiecte şi programe sau prin discipline opţionale transcurriculare.

Mulți dintre elevii de gimnaziu și liceu sunt receptivi la noțiunile de protecția mediului, înțeleg că trăiesc într-un mediu extrem de poluat și că „viitorul depinde de ei. Aceștia reprezintă cel mai important public pentru educația ecologică , deoarece ei sunt cei ce pot influența o întreagă comunitate în a lua deciziile corecte în rezolvarea problemelor de mediu. Implicarea socială și simțul civic merg mână în mână cu educația pentru viață și transformarea copiilor în adulți responsabili și educați, iar ceea ce este important este faptul că atitudinea și comportamentul ecologic se învață.

Așadar, educaţia ecologică îi ajută pe copii să înţeleagă influenţa comportamentului lor asupra calităţii mediului şi formează sentimentul responsabilităţii, valori şi atitudini necesare construirii unei societăţi durabile. Ea are ca scop să ajute copiii să dobândească o înțelegere și o sensibilitate față de mediul înconjurător, aceștia învață despre cum funcționează Pământul, despre urmările degradării mediului și care este rolul lor în prevenirea problemelor de mediu. Dobândind un set de valori, cunoștințe și sentimente pentru mediul înconjurător, copiii capătă motivația și abilitățile necesare pentru a se implica în proiecte privind problemele de mediu.

În concluzie, educaţia ecologică este un proces menit să formeze categorii de oameni care să fie conştienţi şi preocupaţi de problemele mediului înconjurător şi de problemele complementare, oameni care au cunoştinţele, atitudinea, abilitatea, motivaţia şi capacitatea de a lucra individual şi colectiv pentru găsirea unor soluţii problemelor actuale, dar şi pentru prevenirea apariţiei altora.

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *