ISSN 2734 -6943

ISSN-L 2734 - 6943PROIECT EDUCAŢIONAL 9 MAI – ZIUA EUROPEI

Prof. Stoica Mioara-Ramona

Liceul Tehnologic ,,Constantin Dobrescu’’ Curtea de Argeș

ARGUMENTUL

Motto: „Trebuie să construim un fel de State Unite ale Europei. Este unicul mijloc de a permite sutelor de milioane de muncitori de a regăsi bucuriile simple şi speranţele care fac ca viaţa să merite a fi trăită… De ce n-ar exista un grup european capabil să dea un sentiment de patriotism extins şi de cetăţenie comună popoarelor înspăimântate ale acestui continent turbulent şi puternic?”

Winston Churchill, Ridică-te Europa!, Zurich, septembrie 1946

De la 1 ianuarie 2007, România face parte din marea „familie” a Europei. Acest pas important făcut de ţara noastră este o deschidere către o nouă perspectivă politică, economică şi culturală. În acest context, ne revine sarcina, sa îi facem pe copii să înţeleagă faptul că ei au o nouă cetăţenie – aceea de „cetăţeni europeni”. Cu prilejul sărbătorii care marchează Ziua Europei – 9 mai, consider că este oportun să realizăm activităţi prin care să-i determinăm pe elevi să înţeleagă ce înseamnă pentru ei U.E., ce oportunităţi noi le oferă această apartenenţă, ce valori şi capacităţi sunt necesare vieţuirii într-o societate democratică de acest tip.

Este important ca elevii să înţeleagă aplicabilitatea sintagmei „Unitate în diversitate”, atît la nivel macro-european, cât şi în societatea în care trăiesc.

Integrarea în Uniunea Europeană înseamnă pentru noi, românii, o lecţie de cunoaştere, recunoaştere şi acceptare.

Mai mult decât atât, cred că este timpul să-i învăţăm pe copii cum să trăiască într-o lume civilizată, cum să comunice cu semenii lor europeni, cum să le înţeleagă cultura şi arta şi cum să-i accepte şi să se facă acceptaţi.

SCOPUL  PROIECTULUI

 • Îmbogăţirea vocabularului cu privire la Uniunea Europeană;
 • Creşterea interesului faţă de valorile culturale europene;
 • Oferirea posibilităţii de a lucra în echipă, de a colabora, în scopul realizării unor obiective.

OBIECTIVELE  PROIECTULUI

 • Prezentarea statelor Uniunii Europene;
 • Descoperirea însemnelor Uniunii Europene;
 • Familiarizarea elevilor cu termenii specifici (U.E., Parlament European, Cetăţean European, etc.);
 • Comentarea unor imagini cu aspecte din aceste ţări (imagini reprezentative, simboluri naţionale, tradiţii, performanţe etc.);
 • Documentarea cu privire la oportunităţile pe care le au ca cetăţeni ai U.E. (posibilitatea de a munci oriunde pe teritoriul U.E., accesare de fonduri U.E., burse etc);
 • Înţelegerea semnificaţiei noţiunii „Unitate în diversitate” – deviză a Uniunii Europene;
 • Aprecierea importanţei şi necesităţii constituirii U.E.;
 • Reprezentarea prin lucrări plastice şi practice a unor aspecte legate de viaţa culturală, artistică şi socială din ţările U.E.;
 • Folosirea simbolisticii adecvate;
 • Dezvoltarea responsabilităţii şi implicării;
 • Valorificarea în lucrări practice a ideilor, cunoştinţelor, noţiunilor pe care le au despre Europa şi locul României în Uniunea Europeană.

DENUMIREA ACTIVITĂŢII

 • ,,Europa şi eu

COORDONATORII PROIECTULUI

 • Stoica Mioara – Ramona –  profesor de limba franceză

CADRE DIDACTICE PARTICIPANTE:

 • Profesorii din cadrul Liceului Tehnologic „Constantin Dobrescu”

      TIPUL DE PROIECT

 • local

GRUPUL ŢINTĂ

 • activitate pregătită  de clasa a X-a B;
 • elevii claselor IX-XII din cadrul Liceului Tehnologic „Constantin Dobrescu”;
 • cadre didactice;

PERIOADA DERULĂRII PROIECTULUI

 • 5-9 mai 2021

LOCUL DE DESFĂŞURARE

 • CDI;
 • Holul şcolii.

RESURSE MATERIALE

 • baza materială existentă;
 • materiale informative;
 • consumabile.

MODALITĂŢI DE EVALUARE

 • Notarea şi comentarea proiectului educaţional prezentat pe site;
 • Realizarea de portofolii şi expoziţii de fotografii;
 • Prezentarea CD-ului părţilor participante la proiectul educaţional şi tuturor celor interesaţi.

STRATEGII DE REALIZARE

 • conversaţia;
 • observaţia;
 • munca în echipă;
 • expoziţia;
 • lectura.

      DISEMINAREA

 • rezultatele proiectului vor fi aduse la cunoştinţa părţilor implicate în proiect;
 • stand expoziţional în şcoală;
 • realizarea de fotografii pe durata activităţii;
 • realizarea unui CD ce va cuprinde derularea activităţilor propuse în proiect;
 • prezentarea proiectului în cadrului Comisiei Metodice a profesorilor de Limbi Străine;
 • publicarea activităţilor pe site-ul www.didactic.ro

ACTIVITĂŢI PROPUSE:

 • Uniunea Europeană – semnificaţie, simboluri, ţări membre – prezentare power point;
 • Învăţarea imnului U.E.;
 • “Fantezie şi indemânare”- confecţionare de drapele;
 • Realizarea unei expoziţii cu tematică “Costume tradiţionale ale ţărilor Uniunii Europene”;
 • Prezentarea de referate având ca temă “Tradiţii şi obiceiuri din statele membre ale Uniunii Europene”.

                                                                                                                          Întocmit, Prof. Stoica Mioara-Ramona       

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *