ISSN 2734 -6943

ISSN-L 2734 - 6943VALORIFICAREA FOLCLORULUI LOCAL

Profesor învățământ primar Dragnea Mariana

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 VALEA ROȘIE

Denumirea optionalului: Valorificarea folclorului local

Aria curriculară: CLR ; MEM ; AVAP ; MM

Tipul de opțional: Extins

Durata: 1 an școlar

Clasa: a  III–a ;

Propunător:Prof .  înv. primar  Dragnea Mariana

Școala Gimnazială Nr.1 VALEA ROȘIE

Locul desfășurării: sala de clasă,  Căminul Cultural

OBIECTIVE – CADRU :

         1. Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului oral ;

                                2. Dezvoltarea capacităţilor interpretative ;

                                3. Cunoaşterea și utilizarea unor tehnici de lucru     
                                     cu diverse materiale și ustensile ;

4. Dezvoltarea spiritului de echipă și a colaborării.

ARGUMENT

           Să-i învăţăm pe copii să preţuiască şi să respecte obiceiurile şi tradiţiile în care s-au născut, să-i învăţăm să preţuiască meleagurile natale, portul românesc şi pe români. Să le sădim în suflet acele elemente definitorii ale identităţii neamului românesc, fără de care nu am putea şti de unde venim şi cine suntem pe acest pământ. Să-i ajutăm să înţeleagă imensitatea tezaurului nostru folcloric, în care arta populară românească este o minunată oglindă, în care se reflectă frumuseţea României, istoria şi sufletul neamului.

       Să batem la porţile cunoaşterii. În furtunile secolelor, obiceiurile şi tradiţiile au rămas neclintite, dar să nu uităm că totul porneşte din natură. Din această, cauză am organizat ore de opţional în care se îmbină materialele din natură cu munca artizanală şi se leagă strâns cu aceste obiceiuri din lumea satului.

     Folclorul reprezintă oglinda vie a existenţei, o dovadă grăitoare a străvechii unităţi culturale a poporului român.

     Imensul tezaur folcloric constituie o componenţă valoroasă a acestei moşteniri.

    Valorificând cu copiii , tradiţiile folclorice în cadrul orelor de opţional şi al activităţilor şcolare şi extraşcolare realizăm un important act cultural şi educativ.

Obiective cadru:

            1.Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului oral .

Obiective de referinţă :Exemple de activităţi de învăţare                       
1.1- să manifeste interes pentru aspectele folclorului românesc ; 1.2-să desprindă informaţii dintr-un text de natură  folclorică (datini și obiceiuri ); 1.3-să manifeste interes constant pentru lectura unor obiceiuri legate de date calendaristice; 1.4-să  redea proverbe ,zicători, ghicitori ; 1.5-să descifreze numărătorile  folosite înainte de  începerea unui joc .    -explorarea universului folcloric al copiilor ;     -exerciţii de citire explicativă ;     -exerciţii de stimulare a capacităţii de comunicare  a elevilor prin promovarea schimbului de informații  învăţător –elev ;     -exerciţii de exprimare a proprilor gânduri,opinii, sentimente în legatură cu personajele şi spaţiile temporale din obiceiurile învăţate ;      -exerciţii de memorare şi de redare expresivă;      -exerciţii de dicţie ;      -exerciţii de memorare .

2.Dezvoltarea capacităţilor interpretative

  Obiective de referinţă :    Exemple de activităţi de învăţare 
1.6 –să cânte (după auz ) individual şi în grup,cântece legate de  sărbătorile calendaristice ,respectând cerinţele unei emisii, intonaţii şi dicţii corecte ; 1.7-să cânte acompaniindu-se cu diverse obiecte sonore ; 1.8-să manifeste interes şi voinţă în cadrul activităţilor ; 1.9-să împărtăşească cu colegii satisfacţia prilejuită de interpretarea producţiilor folclorice .        -exerciţii de intonaţie ;       -exerciţii de memorare ;       -interpretare vocală individuală sau în grup însoţită de recuzită folclorică ;        -participarea şi exprimarea artistică la diferite sărbători ;        -discuţii în grup .             

3.Cunoaşterea şi utilizarea unor tehnici de lucru cu diverse

                   materiale şi ustensile

Obiective de referinţă :Exemple de activităţi de învăţare :
1.10-să utilizeze tehnici simple de prelucrare şi de construcţie din diverse materiale ; 1.11-să aplice tehnici de îngrijire a plantelor .  -exerciţii de confectionare unor măşti,obrăzare, costume din diverse materiale   -exerciţii de vopsire a ouălor de Paşti ;   -plantarea şi îngrijirea unor plante  (necesare confecţionării măştilor ) în grădina şcolii sau a casei .

4.Dezvoltarea spiritului de echipă şi a colaborării

Obiective de referinţă :Exemple de activităţi de învăţare :
1.12-să cunoască şi să aplice regulile de organizare şi desfăşurare a manifestărilor folclorice şi a vizitelor in muzee ; 1.13-să manifeste iniţiativă în relaţiile interpersonale , în grupul de lucru în care îşi desfăşoară activitatea .     -dialog pe tema cerinţelor de organizare a  manifestărilor folclorice şi a vizitelor la muzee ;    -exerciţii de lucru in echipă ;    -activităţi in grup pentru  realizarea produselor folclorice .

CONŢINUTURILE ÎNVĂŢĂRII

1 Folclorul copiilor

            -Poezii ,cântece din folclorul copiilor;

            -Ghicitori ;

            -Proverbe şi zicători ;

            -Numărători folosite înainte de începerea unui joc ;

            -Datini şi obiceiuri legate de date calendaristice :

                        -Perioada de iarnă (,,Pluguşorul ,Steaua , Capra ,Colinde “).

                        -Perioada de primăvară (,, Floriile ,Paştile “).

                        -Perioada  de vară (,,Drăgaica ,Paparudele”) .

            -Şezătoare

          - Jocuri populare “Brașoveanca”: “Învârtita”

            SERBARE ȘCOLARĂ -ZIUA COMUNEI MITRENI

2 Activităţi cu diverse materiale din natură şi auxiliare

            -Măşti şi obrăzare (masca de ţurcă ,sorcova ,steaua ,capra )

            -Ouă de Paşti ;

            -Scaloianul .

3.Vizita la muzeu

        Vizitarea Muzeului Etnografic București

MODALITĂȚI DE EVALUARE

Probe scrise ,orale ,practice ;

Chestionare ;

Fişe de lectură ;

Şezători ;

Jocuri populare;

Portofolii .

BIBLIOGRAFIE

-Vasilescu ,Eugenia , ,,Literatura pentru copii “, E.D.P. București , 1998

-Leon , Magda , ,,Literatura pentru copii “, Ed. Aramis , București

-,,Literatură clasică română “ Ed.. Fundația România de mâine, volumul I

- Borzan Maria , Luca Dorina “Jocuri Populare de pe Valea Mureșului” Ed .Nico Tg-Mureș 2010

- Luca Dorina, Monografia Comunei Breaza editura Regsan, 2013

STANDARDE  CURRICULARE  DE 
PERFORMANȚĂ

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ :            ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE :
    1.Dezvoltarea capacităţii de receptare  a mesajului oral .   2.Dezvoltarea capacităţii interpretative.     3.Cunoaşterea şi utilizarea unor tehnici de lucru       cu diverse materiale şi ustensile .     4.Dezvoltarea spiritului de echipă şi a colaborării .           S1. Utilizarea diverselor forme folclorice în desfășurarea  unor şezători sau serbări . S2.Interpretarea vocală după auz a unor  obiceiuri  folclorice pentru copii ,respectând o emisie şi o dicţie corectă . S3.Acompanierea ritmică cu obiecte sonore sau de percuţie . S4.Aplicarea corectă a tehnicilor de lucru cu materiale naturale și auxiliare . S5.Aprecierea unui produs în funcţie de proiectul iniţial.   S6. Aplicarea regulilor stabilite în desfăşurarea şezătorilor şi a serbărilor în relaţiile cu colegii .        

PLANIFICARE  CALENDARISTICĂ

                                     SEMESTRUL I. 14 ore

  NR. CRT.        UNITĂŢI    DE         ÎNVĂŢARE          OB. REF.                CONŢINUTURI .      NR. ORE  SĂPT.  OBS.
1.                Folclorul copiilor1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6   -Poezii ;  -Cântece ;  -Ghicitori ,proverbe și zicători  -Numărători folosite înainte de
începerea unui joc .
    6      I-VI 
2.      Datini şi obiceiuri1.7 1.8 1.9    -Obiceiuri de sărbătorile de : -TOAMNĂ-ZIUA RECOLTEI
-IARNĂ  -Colinde .Crăciunul  -Plugușorul ,Steaua ,Capra .
  5    VII-XI   
3.Activităţi cu materiale  din natură şi auxiliare1.10 1.11 -Masca de ţurcă , Capra ,  -Sorcova , Steaua .  3  XII-XIVI 

SEMESTRUL  al. II. Lea    20.ore

1.Folclorul copiilor1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 -Poezii , cântece ;  -Ghicitori ,proverbe ,zicători ;  -Numărători folosite înainte de începerea unui joc .     1 7            XV-XXI  
2Datini Datini şi obiceiuri1.6 1.7 1.8 1.9   - Primăvara :   Obiceiuri din zonă de sărbătorile     Floriilor şi de Paşti   -Vara: ,,Drăgaica , ,,Paparudele          7    XXII- XXVIII  
3.Activităţi cu materiale  din natură şi auxiliare  1.10 1.11 1.12  -,,Ouă de  Paşti “.   -,,Scaloianul  “.4XXIX- XXXII  
4.Șezătoare    Prezentarea lucrărilor 1XXXIII  
5Jocuri populare    Prezentarea unor jocuri SERBARE ȘCOLARĂ DE ZIUA COMUNEI MITRENI1XXXIV  

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *