ISSN 2734 -6943

ISSN-L 2734 - 6943PLANUL DE INTERVENȚIE PERSONALIZAT – INSTRUMENT DE LUCRU ÎN INTEGRAREA COPIILOR CU CES –

Prof. Înv. Primar Bonciu Tănțica

Școala Gimnazială „Nicolae Titulescu”-Buzau

Problematica educației integrate a devenit o preocupare predominantă pentru învățământul românesc, în contextul stabilirii și promovării unor politici educaționale bazate pe valorificarea principiilor “educației pentru toți” și a normalizării vieții persoanelor cu cerințe speciale.   

            Aplicarea principiilor educației integrate conduce la ameliorarea unor reprezentări negative despre copiii cu cerințe educative special, adeseori stigmatizați și marginalizați din prisma deficiențelor pe care le prezintă. Această abordare ajută la înlăturarea unor etichete și la înțelegerea faptului că și acești copii au atitudini și capacități de învățare și instruire, care trebuie să fie valorificate la maximum, în măsura potențialului de care dispun.

            Prin aplicarea principiilor educației integrate ne referim la posibilitatea apropierii și dechiderii factorilor de decizie din comunitate către nevoile copiilor cu diferite tipuri de deficiență. Pentru înlăturarea barierelor ivite  în calea integrării trebuie promovată și menținută o politică coerentă care să acționeze prin  abordarea pozitivă a problemelor de dezvoltare și învățare a elevilor înțelese din prisma unicității și diversității fiecăruia.

            În acest context, apariția conceptelor de educație integrată și școală incluzivă a determinat modificări fundamentale în percepția actului educative.

            Printre elementele vizate de educația integrată, școala este cea care trebuie să fie caracterizată prin deschidere către toate categoriile de copii cu cerințe educative speciale.

            Diferențele dintre elevi trebuie considerate oportunități de formare și dezvoltare, și nicidecum obstacole în calea integrării sociale și școlare.

            Individualizarea învățării se poate realiza pentru elevii cu CES prin elaborarea unui PLAN DE INTERVENȚIE PERSONALIZAT.

            Programul de intervenție personalizat (PIP) este un instrument de planificare și coordonare, un plan scris cu obiective pe termen scurt și lung, elaborate pentru a sprijini învățarea copilului sau a nevoilor sale comportamentale.

            Programul de intervenție, fiind un document de lucru pentru toate cadrele didactice – trebuie revizuit de cel puțin două ori pe an și trebuie să specifice: obiectivele ce trebuie realizate, mijloacele utilizate pentru a atinge obiectivele, durata intervențiilor, modul de revizuire a planului de intervenție.

            Elementele programului de intervenție personalizat

            Programul de intervenție personalizat se compune din mai multe elemente:

  • obiectivele învățării;
  • strategiile de intervenție și de învățare pentru fiecare dintre obiectivele vizate;
  • un mecanism continuu de evaluare a deprinderilor achiziționate și a intervențiilor;
  • un mecanism continuu de revizuire a programului de intervenție și de luare a deciziilor ce privesc continuarea programului.

Obiectivele învățării

Prima etapă a unui PIP constă în elaborarea obiectivelor, care sunt mai specifice șimai precise decât scopurile. Pentru a face asta, trebuie alese acțiunile cele mai reprezentative pentru atingerea scopului respectiv, ținând cont de condițiile specifice.

            Fiecare acțiune face obiectul enunțului unui obiectiv. Un enunț al obiectivului învățării conține descrierea comportamentului reprezentativ al achiziției vizate, descrierea condițiilor de realizare a comportamentului, pragul minim de reușită pe scara achizițiilor.

            Strategiile de intervenție și învățare

            Pentru fiecare obiectiv trebuie elaborată strategia de intervenție – un ansamblu de acțiuni organizate pentru a favoriza atingerea acestuia. Strategia de învățare este un mod de a selecționa informații, de a le organiza, de a le memora și un mod de utilizare pentru a răspunde eficient diverselor situații.

            Evaluarea învățării și a intervențiilor

            Pentru fiecare dintre obiectivele de învățare vizate, trebuie prevăzut un mecanism permanent de măsurare a progresului făcut de elev, care va indica dacă obiectivul a fost atins sau nu. În acest scop trebuie creat un registru al rezultatelor, ce permite culegerea datelor evaluării. Cu ajutorul acestui mecanism de evaluare, în funcție de progresele făcute  se vor modifica intervențiile în direcția necesară.

            Revizuirea programului de intervenție personalizat și luarea deciziilor

            Pentru a fi capabili de a folosi repede și eficient informațiile furnizate de sistemul de măsurare și evaluare, trebuie să existe și un mecanism de revizuire a programului de intervenție și de luare a unor decizii, în funcție de modificarea planului.  Dacă devine evident că persoana nu a făcut niciun progres trebuie revizuite strategiile de intervenție. În general, se începe cu modificarea elementelor din programul de intervenție cele , se poate schimba tehnica de prezentare a sarcinii. Modificările vor continua până la atingerea obiectivului vizat.

            Elaborarea unui PIP, adaptat cerințelor educaționale ale fiecărui elev,alături de adaptarea curriculară, are la bază mai multe argumente:

  • respectarea dreptului fiecărui copil la educație pe măsura potențialului și capacităților sale;
  • formarea la copilul cu CES a unui registru comportamental adecvat care să permit adaptarea și integrarea sa socială printr-o experiență comună de învățare alături de ceilalți copii;
  • asigurarea legăturii cu faptele reale de viață și familiarizarea cu o serie de obișnuințe privind activitățile de utilitate practică și de petrecere a timpului liber;
  • dezvoltarea capacităților necesare pentru rezolvarea independentă (în limitele permise de gradul de deficiență) a problemelor de viață, autocontrol în situații dificile care să asigure eficiență în adaptarea și integrarea școlară și socială.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *