ISSN 2734 -6943

ISSN-L 2734 - 6943„MCDONALDISATION OF EDUCATION”

Prof. înv. Primar, JILAVU GABRIELA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „NICOLAE TITULESCU” BUZĂU

        Te afli pe o plajă  tropicală? La piscină? Pe o terasă? În patul tău? În stația de metrou?  Atâta timp cât ai o conexiune la internet si un telefon /laptop , nu trebuie să-ți petreci timpul făcând naveta, să te re-localizezi după interesul imediat, să faci socoteala cheltuielilor pe care le implică fiecare mișcare, să adresezi o întrebare privind în ochi un necunoscut …un click și ești interconectat la orice, oricine și oriunde gândești! Aceasta este realitatea pe care o trăim, la care ne up-datăm din mers, asumată în evoluția ei dinamică.

      Tăvălugul experiențial al on-line-ului , inevitabil de altfel, surprinde toate domeniile vieții cotidiene, implicit educația/învățământul, determinând restructurări conceptuale și logistice impresionante, revoluționare. Pedagogia E-learning este un produs al necesității stabilizării teoretice și practice a  configurării procesului educațional raportat la parametrii actuali. Ca orice teorie are susținători acerbi, argumentați dar și voci, susținute de studii, care minimizează succesul învățării computerizate considerând un optimism naiv ideea implementării ei totalitare în domeniile învățării. Deși bine adaptată la nivelul superior de educație sau în zona de afaceri, pedagogia e-learning este extrem de problematică în special la nivelul învățământului primar, unde creează numeroase controverse legate în special de omogenizare și dezumanizare.

     Majoritatea inițiativelor politice recente se concentrează pe promovarea predării și învățării în școli în sistem on-line, investiții mari în informare, comunicare și tehnologie; elevii sunt din ce în ce mai încurajați și li se cere să folosească calculatoarele, utilizând informații sau lucrând pe software-uri programate comercial care pot furniza rapid programe de instrucțiuni și informații, acoperind practic orice domeniu al curriculum-ului orientat pentru orice vârstă sau nivel de abilitate; evident, educatorii sunt din ce în ce mai conștienți de potențial și practicile utilizării învățării asistate de calculator în clasele primare și în multe circumstanțe au adoptat-o ​​doar ca o altă pedagogie, deși înțelegerea noastră despre cum interacționează sau procesează elevii calupurile vaste de informații livrate cu viteză rapidă este limitat. Învățarea electronică este imediat acceptată de aproape toate instituțiile de învățământ ca un pas pozitiv spre îmbunătățirea performanței învățării având viteză, flexibilitate, versatilitate, interactivitate și, în cele din urmă, permițând profesorului să fie mai

autonom.

    Rapoarte de evaluare justificate de date corecte ale performanțelor sistemului de învățare on-line nu există din mai multe motive clare. În primul rând, consumatorii de inovații tehnologice pentru educație cum ar fi directorii, profesorii și părinții, presupun că, deoarece aceste inovații sunt promovate publicitar ca fiind eficiente ele chiar sunt; cu toate acestea, există puține cercetări care să susțină această presupunere. În al doilea rând, evaluarea instruirii asistate de calculator a fost adesea redusă la un joc de  numere în care valoarea tehnologiei este reprezentată de 1) suma de bani cheltuită pe hardware și software, 2) raportul dintre numărul de elevi  și computere sau 3) perioada de timp în care elevii au acces la tehnologie într-o zi școlară, săptămână, lună sau an. Un al treilea motiv pentru lipsa rapoartelor de evaluare se datorează faptului că acestea sunt de obicei prezentate în formatul rapoartelor de cercetare în științe sociale, cunoscut sub numele de „decalajul dintre cercetare și practică”, un format care este aproape inutil pentru majoritatea consumatorilor.. Nu există nici o îndoială că introducerea învățării electronice în școlile primare a fost una dintre cele mai semnificative evoluții pentru profesori și elevi, însă se pare să fi avut prea puține efecte asupra modului în care profesorii predau. Dacă E–învățarea este noul mediu considerat a furniza o nouă formă de interacțiune socială de ce am văzut schimbări minime la practicile pedagogice ale profesorilor? Acest lucru contează deoarece învățarea electronică a crescut autodirecția elevilor și autonomia lor ceea ce înseamnă că elevii trebuie să-și asume mai multă responsabilitate pentru propria învățare, dar mulți au nevoie de asistență regulată în realizarea acestor noi abilități. 

            În prezent, învățarea electronică este împărțită în două categorii: sincronă și asincronă . Învățarea electronică sincronă imită o sală de clasă, are loc în timp real și conectează instructorii și elevii prin streaming audio sau video sau printr-o cameră de chat. Învățare electronică asincronă permite accesul elevilor oricând la un software livrat,  care lucrează în ritmul lor și comunică cu un instructor informatic sau chiar alți studenți prin e-mail. În plus, învățarea electronică asincronă este reflectată de utilizarea platformei școlii unde elevii se conectează  și descarcă informații. Numărul de oferte asincrone de programe de învățare electronică a crescut dramatic, datorită ușurinței cu care școlile și profesorii pot achiziționa programe electronice personalizate pentru a se potrivi cu nevoile curriculumului. Popularitatea lor este în continuă creștere pentru că sunt flexibile, personalizabile, ușor de utilizat și cel mai important, rentabile. Totuși, o extindere la scară largă a pedagogiei învățării electronice în clasa școlară primară va modifica, fără îndoială, formele, funcțiile și valorile de școlarizare și educație în moduri negative. 

             Provocările învățării electronice sunt multe; soluțiile sunt puține.  Sub umbrela „revoluției educaționale digitale” se consideră la nivel global că revitalizarea sistemului de învățământ echivalează cu „superhighway-ul informațional” competitiv într-o economie digitală, acceptarea faptului că tehnologia computerului nu mai este doar un subiect cheie de învățat ci cheia învățării în aproape fiecare subiect. Utilizarea calculatoarele trebuie abordată cu atenție deoarece învățarea electronică prezintă doar un alt mediu de învățare și modul în care gândim este o funcție a mediului prin care gândim și comunicăm. Inevitabilitatea tehnologiei web pe care mulți o reclamă ca instrument emancipator al învățării și care promite să ne elibereze, poate de fapt să ne amenințe cu înrobirea. Învățarea electronică nu necesită corpul, ci mintea care interacționează în cyberspațiu. Dar cunoașterea nu există în  afara corpurilor și minților ființelor umane , ajungem să dezvoltăm involuntar dependență de o mașină și în cele din urmă rezultă o izolare fizică. Când un elev inițiază o acțiune pe computerul lui, el poate avea un sentiment de intrare într-un spațiu; există imagini concrete care pot oferi iluzia pășirii pietrelor în lumea virtuală dar nu există nicio conexiune fizică- există doar o mască care se află deasupra unui set de instrucțiuni de pe computer. Merleau-Ponty a plasat fizicul în centrul realității. „Sunt” pentru că am un corp. Fără trup nu am unde să percep lumea.

        Dacă învățarea este un proces social care implică interactivitate și comunicarea cu ceilalți, conținutul și activitățile elevilor din cadrul „construirii și aderării la  comunitate” ar trebui să fie evidentă. În consecință, facilitarea inerrelaționării din sala de clasă este obiectiv prioritar dar cum realizezi acest lucru cu elevii care lucrează individual pe computer? 

     De asemenea,  metodele actuale de învățare electronică și de predare la clasă sunt limitate în ceea ce privește învățarea personalizată, deoarece acestea furnizează de obicei același conținut  tuturor elevilor având un caracter preponderent „instructivist” -învățarea electronică asincronă folosind un software preambalat tratează în general elevii ca pe niște vase goale care trebuie umplute. Deși profesorii și elevii au fost inițial entuziasmați de utilizarea calculatoarelor ca instrument de învățare în sala de clasă, justificat de atragerea grafică și animațiile colorate, acest entuziasm a fost constant în  declin. Nu calculatorul crește unui copil entuziasmul de a participa activ la învățare - mai degrabă este prezența sau absența unei

element uman. Popularitatea învățării asistate de calculator rezultă numai din existența unui profesor „absent” care și-a predat și însușit unilateral pedagogia software-ului. În această experiență copiii sunt nevoiți să „meargă singuri”. Această observație ridică întrebarea despre interesul real al copiilor pentru învățarea electronică asistată de calculator. Aparent sunt copiii interesați de calculatoare, deoarece adulții exprimă o fascinație pentru ele, dar dacă pot alege,  ar prefera să se conecteze cu adulții? 

    Comunitățile generate tehnologic reformulează modul în care elevii și profesorii văd trei concepte: interacțiune socială, legătură socială și empirică ,experiență Mai mult, sunt comunități generate tehnologic orientate mai mult către un gen. Un studiu în școlile din Suedia  a descoperit că  tehnologia motivează un procent redus de profesori de sex masculin din primar și unul foarte mic de profesoare de sex feminin care au perspective substanțial diferite ale rolului ca pedagog.

      Elevii cu inteligență interpersonală sunt dezavantajați. Se observă că pedagogia bazată pe web are privilegiul cuvântul scris -copiii trebuie să fie alfabetizați și competitivi pentru a valorifica formalul propriu  tehnologiei de învățare electronică. În acest mediu, pierderea este oportunitatea de a gândi cu voce tare, de a lucra, de a constitui și a articula idei noi. Profesorul și elevul nu pot „merge și vorbi”, deoarece pedagogia bazată pe web impune o dualitate carteziană care împarte mintea și corpul, ei sunt literalmente dezmembrați. 

       Într-un raport intitulat, E-learning: probleme emergente și tendințe, s-a  arătat că, deși este clar că o implementare de succes a învățării electronice depinde de competența practicantului, profesorii au  lipsă de cunoștințe, experiență și abilități necesare pentru facilitarea învățării online. Experiență minimă a profesorilor cu tehnologia restricționează , determină bariere în învățare. În același timp copiii-nativii digitali  își depășesc părinții și profesorii , breșa dintre generații adâncindu-se. Copiii au mâinile înțepenite cu fermitate asupra tehnologiei , în consecință, cunoașterea și pedagogia părinților  și profesorilor, arată atât perimate , cât și inutile. Învățarea electronică este un produs concentrat nu pe  educație, ci pe  viteza și eficiența creării și transmiterii de cunoștințe. Într-un astfel de mediu „soarta individului, elevii vor depinde de factori care variază în funcție de accesul la noile tehnologii.

        Tehnologia de învățare electronică nu poate fi considerată o metodă stabilă și echitabilă de investiție pentru învățare. Mai mult, E-learning încurajează imperialismul cultural subliniază că, deși tehnologia a promis să ofere repere comunitare globale, aducând culturi laolaltă, realitatea este că tehnologia înlocuiește acțiunea umană cu software personalizat și, și sporește decalajului cultural. Într-adevăr e-learning-ul devine mainstream, dar numai în infrastructura societăților dezvoltate și a modelelor din mediile tehnologice de învățare, își păstrează relevanța doar într-o generație în care tehnologia este mijlocul de învățare pentru cei care își pot permite. Dificultatea accesării acestora și decalajul digital între grupurile privilegiate și defavorizate continuă să lărgească decalajul social.

     Credibilitatea este o problemă continuă pentru internet.„Este Web-ul o sursă de informații abundentă și o resursă sigură pentru fiecare subiect imaginabil, după cum susțin unii  sau  informațiile sunt nesigure, efemere și supra-comercializate așa cum avertizează alții? Odată cu proliferarea de informații în rețea, este din ce în ce mai dificil, dacă nu chiar imposibil de a determina încrederea informațiilor obținute din mediul online.

     Învățarea manualelor este asociată cu o muncă asiduă și, prin urmare, neplăcută, în timp ce învățarea bazată pe web este „fierbinte”, pur și simplu mai „distractivă”. Numai că, fiecare pagină web sau link conexă nu poate fi tratată la fel ca un text  de Shakespeare, în consecință învățarea online devalorizează metodele tradiționale de învățare față în față, deconstruiește  procesul de învățare la fel ca mesajele SMS și graffiti-ul (Donnelly, 2007).

     Calculatoarele motivează copiii pentru a învăța mai repede și mai bine? Studiile arată că pentru copiii cu anumite dizabilități, tehnologia oferă beneficii clare, dar pentru majoritatea copiilor calculatoarele reprezintă pericole pentru sănătate, determină probleme grave de dezvoltare, cum ar fi leziunile de stres repetitiv, afectează structura ochilor, facilitează obezitatea și izolarea socială. 

    Moralitate și învățare pe calculator -Copiii trebuie să înceapă să învețe pe computere cât mai devreme, ni se spune, să obțină un ”jump-start on success” . Plasarea calculatoarelor în sălile de clasă a fost în esență una vocațională: elevii trebuie să învețe abilități de calculator care sunt esențiale pentru ocuparea unui loc de muncă. Nevoia de „alfabetizare tehnologică”  nu are valoarea  unei diplome universitare decât împreună cu abilități de comunicare, abilități de prezentare, abilități de leadership și gestionare a conflictelor, aptitudini. Accentul educației ar trebui să fie pus pe dezvoltarea responsabilă din punct de vedere moral al cetățenilor, accentul pus pe tehnologie ne abate de la social și de la nevoile educaționale urgent ale copiilor .  Există dovezi puternice că investiții majore în domenii precum extinderea educației preșcolare și a educației pentru adulți, reducerea dimensiunii clasei și asigurarea că profesorii sunt calificați și bine plătiți îi ajută pe copii să evite eșecul academic și produce mai mulți absolvenți de liceu care urmează studii superioare .

            Calculatoarele „conectează” într-adevăr copiii cu lumea? La ceea ce calculatoarele conectează de fapt copiii sunt banalele jocuri, un conținut inadecvat pentru adulți și publicitate agresivă. Tehnologia în educație promovează  distanțarea, opusul celor necesare tuturor copiilor- relațiile cu adulții grijulii. Cercetările arată că întărirea legăturilor dintre profesori, elevi și familii este un remediu puternic pentru elevii cu probleme iar  supraeficientizarea tehnologiei poate slăbi acele legături. Mediile online pot crea „indivizi incapabili să se ocupe  de realitate, de  nevoile de construire a comunității și cerințele de angajamente personale. Lumea online pentru copii este distractivă, interactivă și cool, tipică locurilor de joacă virtuale și care transformă educația online a copiilor într-o bucla de feedback continuă pentru cercetarea de piață. Cea mai mare problemă cu aceste site-uri este că aceștia țin copiii lipiți de computer când ar putea interacționa cu alți copii din lumea reală. Implicațiile învățării online ar putea duce în cele din urmă la deșcolarizarea socială și la o situație foarte reală - și potențial periculoasă -deconectarea de etica din lumea reală și dificultatea de a transfera principiile etice într-o lume virtuală.  În contextul comportamentului online, atitudinea poate depăși și chiar modifica importanța și limitele protectoare ale normelor sociale.Copiii se cred invizibili, consideră că nu îi poate trage nimeni la răspundere, fac și spun lucruri altora pe care nu le-ar considera niciodată să le facă cuiva față în față, deoarece nu pot vedea consecințele directe ale acțiunilor lor, ei se gândesc adesea că ceea ce fac nu va face rău nimănui. 

     Beneficiile computerelor pentru preșcolari și elevii din ciclul primar sunt mult supraevaluate, iar costurile - în termeni de bani cheltuiți, pierderi de oportunități educative creative, hands-on și daune emoționale ale copiilor, sănătatea lor - nu sunt raportate cu exactitate. În plus s-a ajuns la concluzia că mijloacele tradiționale de învățare față în față, bazate pe hârtie și interacțiune umană, continuă să fie mai fiabile, durabile, echitabile.

     Internetul este o rețea - nu o comunitate. Într-o comunitate reală individul contează, lui  i se oferă lumină verde să continue fiind propria lui persoană. O comunitate trebuie să fie un loc în care oamenii se confruntă unul de altul de-a lungul timpului în toată varietatea lor umană, cu părți bune și părți rele. Utilizarea unui computer pentru a „învăța” aspectele comunității de empatie, eșec, înțelepciune, sacrificiu de sine, iubire, generozitate și o varietate de alte atribute umane, este un nonsens și trebuie  recunoscut  faptul că acestea sunt cel mai bine înțelese și învățate prin schimburi „dezordonate” față în față. Tehnologia de învățare electronică creează o omogenizare - o McDonalizare a educației -și o dezumanizare a clienților săi (elevi de școală primară) - de aceea, în timp ce tehnologia sub formă de învățare electronică oferă multe avantaje, de asemenea are multe dezavantaje.Prin extrapolare alegem un junk- education sau healthy- education? Alternativa este să adoptăm o perspectivă mai atentă:  folosit ca mediu de învățare și nu ca noua pedagogie, E-learning are potențial crescând. Să încercăm să îmbunătățim tradiționalul față în față și să îl completăm cu  ghidajul tehnologiei ca mare speranță pentru viitor. Prin urmare, o abordare laissez faire a tehnologiei în educație nu va produce experiențe educative pozitive.  În mod clar, beneficiile potențiale ale învățării electronice pentru elevi și profesori sunt mari, dar care sunt compromisurile pe care suntem dispuși să le facem? 

Bibliografie

1. N Carroll. E-learning-the McDonaldization de Educație-  - European Journal of Higher Education , 2013 - Taylor & Francis

2. M Etherington. PDF]pedagogia E-Learning în sala de clasă școală primară: McDonaldization de învățământ- Australian Journal of Teacher Education , 2008 - researchonline.nd.edu.au

3. D Hayes , R Wynyard -  McDonaldization învățământ superior -2002

4. Pavel Cerbușca Învățământul general în mod online: eficacitate și eficiență Chisinau 2020 

5. Făt, Silvia & Adrian Labăr. Eficienţa utilizării noilor tehnologii în educaţie. EduTIC 2009. Raport de cercetare evaluativă. Bucuresti: Centrul pentru Inovare în Educaţie, 2009.

6.  www.elearning.ro/resurse/EduTIC2009_Raport.pdfhttp://www.1educat.ro/resurse/software_educational/tehnologii_in_educatie.pdf

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *