ISSN 2734 -6943

ISSN-L 2734 - 6943Tratarea diferențiată a elevilor

Prof. Naum Roxana-Maria

Liceul de Arte "Plugor Sándor" Művészeti Líceum

Sfântu Gheorghe - Sepsiszentgyörgy

In ceea ce priveste tendințele care se afirmă în pedagogia modern, una dintre ele vizează flexibilitatea educației pentru a asigura dezvoltarea capacităților și aptitudinilor fiecărui elev în raport cu potențialul lui. Reformele din învățământ caută să adopte structuri, conţinuturi şi forme de organizare a învăţământului care să faciliteze procesul educațional, să-l pună pe fiecare elev în situaţia de a se dezvolta şi a-şi valorifica pe deplin posibilităţile şi aptitudinile. Se urmăreşte ameliorarea rezultatelor şcolare prin valorificarea la maximum a potenţialului fiecărui elev. Realizarea acestor obiective impune tratarea individuală și diferenţiată a elevilor.

 Este necesar ca fiecare învăţător să cunoască particularitățile individuale și de vârstă ale elevilor şi să proiecteze, să aplice creativ diverse strategii de realizare a instruirii individualizate și diferențiate cu scopul de a spori randamentul la învăţătură al elevilor. Conform principiului individualizării, organizarea şi desfăşurarea procesului de învăţământ trebuie să se realizeze pe măsura posibilităţilor reale ale elevilor, dându-se seama de particularităţile de vârstă, sex, nivelul pregătirii anterioare, precum şi de deosebirile individuale, de potenţialul intelectual şi fizic al fiecărui elev în parte. Aceste cerinţe se referă atât la obiectivele, conţinutul şi volumul celor studiate în şcoală, cât şi la modalităţile de predare–învăţare  .

Individualizarea actului didactic la nivelul celor trei verigi, predare-învăţare-evaluare, este o acţiune pedagogică ce are loc în condiţiile învăţământului organizat pe colectivităţi şcolare şi constă în măsuri care urmăresc să adapteze educaţia la posibilităţile intelectuale ale fiecărui copil. Ea se realizează cu ajutorul unui conţinut instructiv-educativ diferenţiat şi al unor tehnici didactice variate, adaptabile fiecărui copil și fiecărui grup de elevi.

 Actul didactic Individualizat presupune personalizarea învățării, adaptarea activităţii didactice la particularităţile individuale ale elevului, şi poate fi realizată prin următoarele procedee: • personalizarea obiectivelor (adaptarea acestora la posibilităţile reale ale elevului); • personalizarea activităţilor de învăţare, elevul putând alege modalitatea preferată de lucru; • adaptarea timpului necesar pentru învăţare (ținând cont de ritmul propriu al fiecărui elev); • adaptarea materialelor de instruire (fişe diferențiate, suporturi audio-video, planșe, imagini); • învăţarea sistată de calculator (realizarea lecțiilor în PPT); • individualizarea temei pentru acasă (sarcini comune și diferențiate). Respectarea acestor procedee motivează elevii în procesul de învățare și sporește succesul școlar. Învăţarea individualizată consideră atât elevul, cât şi învăţătorul, ca fiind cei care construiesc o bază de cunoştinţe împreună. Ea este necesară pentru anumiţi copii din clasă, vizându-i în mod deosebit pe cei care au un potenţial superior sau pe cei cu deficienţe de orice fel, rolul primordial în cunoaşterea acestora avându-l învăţătorul. Acesta are la îndemână o paletă largă de strategii corespunzătoare stilului de învăţare şi nevoilor fiecărui copil: · cerinţe comune pentru toţi elevii; · cerinţe diferenţiate: - sarcini identice, timp diferit; - sarcini diferite, dar în acelaşi timp; - sarcini diferite, timp diferit; - sarcini diferite, după posibilităţile copilului; - fişe identice cu sarcini progresive. · activităţi individuale cu teme diferite.

În orice context educaţional rolul profesorului este de preferat să fie unul de facilitator al învăţării , cu atât mai mult în cadrul învăţării diferenţiate de accea , printr –o gamă largă de de strategii manageriale şi educaţionale acesta trebuie să valorifice:

Inteligenţe multiple, Puzzle, Material înregistrat, Activitate „ancoră”, Texte variate, Materiale suplimentare, Cercuri literare.

Acesta trebuie să urmărească în etapa de proiectare a demersurilor educaţionale nevoile academice ale elevilor:

¡        să înţeleagă şi să valorizeze scopurile educaţionale

¡        să fie implicat activ

¡        să coreleze materia cu experienţele sale de viaţă

         să îşi asume responsabilitatea pentru propria învăţare prin stabilirea propriilor obiective şi urmărirea intereselor propria.

Conţinuturile trebuie adaptate • adaptarea conţinuturilor trebuie să aibă în vedere atât aspectul cantitativ (volumul de cunoştinţe), cât şi aspectul calitativ (procesele cognitive implicate dar şi viteza şi stilul de învăţare al elevilor şi conexiunile interdisciplinare); • - adaptarea planurilor şi programelor şcolare la potenţialul de învăţare al elevului, de exemplu: -plan de învăţământ adaptat prin alocarea unui număr mai mic de ore la anumite discipline - adaptarea conţinuturilor din programa şcolară prin aprofundare, extindere.

Procesele  didactice trebuie adaptate. Procesele didactice trebuie să tina cont de faptul ca: elevii difera intre ei din punctul de vedere al aptitudinilor,al ritmului de invatare,al gradului de intelegere al fenomenelor, al capacitatii de invatare, al motivatiei. În procesul de predare putem adapta: • mărimea sarcinii • gradul de dificultate al sarcinii (numărul de sarcini de învăţare pe care să le realizeze elevii, tipul de probleme de rezolvat, reguli de rezolvare a sarcinii, modul de realizare al sarcinii, de exemplu, acceptarea răspunsului oral dacă elevul nu reuşeşte în scris.

-elevii cu capacitati de invatare sa fie instruiti pe grupe dar cu teme diferentiate; individualizarea prin munca independenta diferentiata; in activitatile frontale elevii cu dificultati sa fie tratati individual • - timpul de lucru alocat (creşterea sau scăderea timpului de lucru alocat rezolvării unei sarcini); • - nivelul de sprijin (asigurarea sprijinului suplimentar pentru unii elevi, de către cadrul didactic de la clasă sau prin cadre didactice de sprijin.

Plusurile desfăşurării unor activităţii diferenţiate • toti elevii vor participa la activitatile propuse la clasa si vor fi implicati in rezolvarea tuturor sarcinilor • fiecare elev va fi implicat in activitate si va avea ceva de realizat • fiecare elev va reusi sa rezolve sarcina propusa si cadru didactic va sti cum/când sa-i sprijine pe cei care au nevoie de ajutor suplimentar • toti elevi vor primi sprijinul necesar atunci cand vor avea nevoie • colectivul clasei va fi un colectiv inchegat , iar elevii vor lucra impreuna si se vor sprijini unii pe altii in invatare prin cooperare.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *