ISSN 2734 -6943

ISSN-L 2734 - 6943Fișă de evaluare psihologică în vederea încadrării în grad de handicap, a orientării școlare și profesionale și a planificării beneficiilor intervențiilor pentru copilul cu dizabilități și /sau cerințe speciale

Prof. Înv. Primar Dragnea Mariana

              Școala Gimnazială Nr.1 Valea Roșie, Călărași

Numele și prenumele copilului: D. A

Data nașterii : 23.06.2017

  1. Diagnostic medical: Întârziere mintală severă, Paralizie cerebrală, Tetrapareză spastică, Comitialitate în tratament /  conform documentului medical: CM nr. 271

II. Psihodiagnostic: Dificultăți majore de mobilizare, comunicare și relaționare, retard în dezvoltarea neuropsihomotorie – (observația clinică, interviul, testul Ozeretski-Guilmain, testul de dezvoltare psihomotrica Portage)

SECŢIUNEA I:

Evaluarea personalităţii copilului:

a) Procesele psihice:

Aria senzorială (Observația clinică, interviul, testul Ozeretski-Guilmain, testul de dezvoltare psihomotrică Portage):

Dezvoltarea senzorială: Nu predomină analizatorul auditiv si vizual  în asimilarea informațiilor, dar nu reactionează;

Proprietăţi vizuale: prezintă dificultăti severe în a identifica formă, culoare, poziţie spaţială (faţă de referinţa internă a ochiului, faţă de referinţa internă a corpului uman şi faţă de referinţa internă a obiectului vizat).

Proprietăţi tactile:  nu identifică duritate, rugozitatea suprafeţei, etc.

Proprietăţi auditive: reacționează foarte slab la zgomotul produs de obiect sau de mişcarea mâinii sau a altui obiect pe suprafaţa acestuia, zgomotul produs de ruperea sau spargerea obiectului, direcţia etc.

Proprietăţi termice: nu reactionează.

Proprietăţi kinestezice (proprioceptive): nu identifică

Proprietăţi gustative şi olfactive: nu identifică anumite mirosuri, gusturi.

- prezenţa deficienţelor remarcate  - verificate si declarate:

• Percepţia: nu identifică culoarea, forma, mărimea, etc.;

• Dezvoltarea psihomotricităţii - descriere în funcţie de vârstă şi afectare:

-Motricitatea fină: descrierea posibilităţii de realizare a gesturilor fine şi precise cu privire la:

• apucarea, culesul, eliberarea, aruncatul, ajungerea la un obiect: nu realizează;

• manipularea unilaterală sau bilaterală: nu realizează

• lateralitatea dominantă: foarte usor dreaptă – miscari necontrolate

-Motricitatea grosieră: descriere cu privire la:

• ortostatism, deficienţe de statică şi mers, probleme de echilibru: imobilizat ;

• deficienţe de coordonare: dificultăti majore, mișcări necontrolate;

• deplasarea – nedeplasabil;

• deplasarea cu mijloacele de transport publice se realizează exclusiv cu  însoţitor, deplasarea efectuandu-se doar în caz de fortă majoră;

• Reprezentarea: este prezentă persistența obiectului.

Aria logică: (testul de dezvoltare psihomotrică Portage)

Gândirea (inclusiv nivelul operaţional) - se apreciază conţinutul operaţional raportat la vârsta cronologică:

- stadiul operaţional: senzorio-motor.

Stadiul senzorio-motor (0-2 ani)

Stadiul preoperational (2-7 ani)

Stadiul operatiilor concrete (7-11 ani)

Stadiul operatiilor formale (de la 11 ani pana la maturitate)

- potenţialul actual al copilului - ce ştie să facă, ce poate să facă:

• recunoaşte/denumeşte obiecte: nu recunoaste/ nu denumește

• grupează obiectele/după ce criterii: nu;

• cunoaşte schema facială/corporală: nu;

• indică/denumeşte/deosebeşte culorile: nu;

• ştie să numere singur sau cere ajutor: nu;

• recunoaşte simboluri (cifre, imagini, caractere, litere, cuvinte): nu;

• capacitatea de a lua decizii singur: nu are capacitatea de a lua decizii în nici o activitate;

• capacitatea de a emite ipoteze pe situații din activitățile zilnice: nu;

• capacitatea de a face faţă responsabilităţilor: nu;

• capacitatea de a face faţă situaţiilor de criză şi/sau stresului: nu;

• capacitatea de a-şi organiza timpul propriu în desfăşurarea programului zilnic/obişnuit: necesită sprijin și ghidare exclusiva;

• capacitatea de a finaliza o sarcină simplă, singur sau cu ajutor: dependent de anturaj;

• capacitatea de a finaliza o sarcină complexă, singur sau cu ajutor: Copilul necesită sprijin exclusiv în finalizarea tuturor  sarcinilor;

• orientarea temporo-spaţială - DOTS.

Memoria:

-tipul memoriei: nu poate fi obiectivat - nu se pot aplica teste;

Atenţia:

-stabilitate – foarte greu de stabilizat – durata extrem de scurtă;

- concentrarea: deficitară major;

Motivaţia:

- tip: extrinsec;

- modalitate specifică de manifestare: nu s-a observat pe parcursul evaluării psihologice.

Imaginaţia:

- stationară.

- conţinut, utilitate şi utilizare: inexistent;

Aria voinţei:

- modalitate de manifestare şi context: nu se implică – nu are reacții;

- forma negativă de manifestare: nu are reacții;

b) Activităţile psihice:

Limbajul şi comunicarea - deficienţe/tulburări ale limbajului şi comunicării care afectează stabilirea relaţiilor cu mediul:

- modul în care comunică sau se exprimă copilul în relaţiile interumane/cu mediul:  nu comunică/ nu se exprimă;

- vocabularul: activ, pasiv, dezvoltare: inexistent.

- însuşirea vorbirii/întârzierea limbajului (fonetic, lexical, semantic, gramatical): întârzierea limbajului sub toate aspectele

- dificultăţi de pronunţie: emite sunete nearticulate;

- tulburări instrumentale:  nu pot fi testate;

- utilizează în comunicare limbajul semnelor (după caz): nu

- utilizează în comunicare limbajul Braille (după caz): nu

- înţelege un mesaj simplu şi/sau complex, rostit şi/sau scris. - nu

- comunică cu/prin receptarea de imagini/desene/fotografii: nu

Jocul (observaţie clinică): nu manifestă;

Învăţarea dificultăți majore la nivelul procesului de învățate;

Munca (observaţia clinică): nu se aplică;

Creativitatea- nu se aplică;

Nivelul de dezvoltare intelectuală: testul de dezvoltare psihomotricăPortage – .I.Q 30);

• Vârsta de dezvoltare: specifică vâstei de  9 luni;

• Coeficientul de dezvoltare: 9 luni (Scala Portage)

Nivelul dezvoltării psihomotricităţii: specific vârstei mentale si dizabilității - Testul Ozeretski – Guilmain, testul de dezvoltare psihomotrică Portage,

c) Însuşirile psihice:

Trăsături de temperament (de exemplu, observaţia clinică): inert;

Deprinderi/aptitudini, interese, aspiraţii (observaţia clinică): nu se evidenţiază potenţial individual;

Atitudini/comportament:

- manifestări, preocupări : nu manifestă;

- probleme de comportament, reactivitatea copilului: inert, nu prezinta tulburari de comportament.

- prezenţa/absenţa stereotipiilor comportamentale, gestuale şi/sau verbale: Pe parcursul evaluării s-a observat că iși suge degetul

- prezenţa comportamentului hiperkinetic: nu prezintă;

- alte tulburări de comportament: -

Caracter: -

d) Aria afectivităţii:

- controlul emoţiilor (stabilitate/instabilitate, maturitate/imaturitate): imaturitate afectivă;

- tip de ataşament (dependenţă/autonomie): dependent exclusiv;

- capacitatea de adaptare emoţională la context de viaţă (conform vârstei): sever diminuată, inadecvat;

- patologia afectivităţii: crize, anxietate, depresie, blocaj, agitaţie psihomotorie etc.; - agitatie, manifestare inadecvată a afectelor;

- sentimente, pasiuni: nu prezintă

SECŢIUNEA a II-a:

Comportamentul social adaptativ

a) Relaţiile intrafamiliale (coroborat cu fişa de evaluare socială) - existenţa mama, tata a divorțat implicarea acestora şi relaţionarea cu aceştia: - mama este implicata activ în îngrijirea copilului, îl supraveghează permanent;

b) Existenţa fraţilor, implicarea acestora şi relaţionarea cu aceştia: 2 copii

c) Persoana de referinţă pentru copil este - mama.

d) Raportarea acestora (a-d) la copil: rețeaua de interacține a copilului  este restrânsă la nivelul familiei, cu toate acestea este un copil iubit, îngrijit, raportare pozitivă a mamei față de el.

e) Comportamentul copilului în familie faţă de membrii familiei (relaţia cu părinţii, fraţii, alte persoane relevante): pasivitate.

f) Atitudinea copilului faţă de sine: -

g) Agresivitate/autoagresivitate: nimic semnificativ;

h) Capacitatea copilului de adaptare la mediu şi persoane: cu sprijin exclusiv din partea familiei;

i) Proiectul de viitor al copilului: -

• Gradul de autonomie (deprinderi de autoservire, igienă personală, îmbrăcare/dezbrăcare, gradul de dependenţă şi/sau independenţă faţă de o altă persoană, control sfincterian etc.) : complet dependent;

• Gradul de maturitate: imaturitate

• Influenţa părinţilor asupra dezvoltării copilului: pozitivă;

j) Capacitatea de a face efort şi rezistenţa la efort: redusă la extrem.

SECŢIUNEA a III-a:


Integrarea socială

a) Relaţia cu şcoala (din discuţiile cu copilul, părinţii şi, după caz, evaluarea pedagogică de la cadrul didactic):  CSI

b) Existenţa unor relaţii de prietenie: nu  

c) Implicarea copilului în activităţi extracurriculare (de exemplu, activităţi sportive, de creaţie): nu participă la astfel de activități.

d) Apartenenţa la alte grupuri sociale (de exemplu, culte religioase): nu;

Concluzie: Nivelul maturizării psihosociale nu este specific vârstei cronologice.

SECŢIUNEA a IV-a:


Alte observaţii clinice relevante:

  • deteriorare majoră în uzul a multiple comportamente nonverbale, cum ar fi privitul în faţă, expresia facială, posturile corpului şi gesturile, pentru reglarea interacţiunii sociale;
  • incapacitatea de a promova relaţii cu egalii, corespunzătoare nivelului de dezvoltare;
  • lipsa căutării spontane de a împărtăşi bucuria, interesele sau realizările cu ceilalți;
  • deteriorarea semnificativă în capacitatea de a iniţia sau susţine o conversaţie cu ceilalți ;
  • funcţionare deficitară în interacțiunea socială și limbaj.

SECŢIUNEA a V-a:


Profilul psihologic:

Copilul nu comunică, nu interacționează, nici cu persoanele cunoscute decât foarte limitat. Nu s-a implicat în sarcinile şi activităţile propuse. În ceea ce priveşte dezvoltarea cognitivă, gândirea se află în stadiul sensorio-motor. În ceea ce priveşte atenţia, capacitatea de concentrare și persistenţa în sarcinile iniţiate sunt major deficitare. Vocabularul inexistent, nu este dezvoltat în conformitate cu vârsta cronologică.

Nu prezinta preocupări sau interese specifice vârstei cronologice și etapei de dezvoltare în care se află minorul.

Sfera afectivă se caracterizează prin imaturitate emoţională, inadecvare, existenta vegetativă, cu răspunsuri la stimuli de tip reflex;

În situaţii de frustrare, se manifestă  prin neliniște/agitație.

SECŢIUNEA a VI-a:

Recomandări pentru planul de abilitare-reabilitare a copilului (cu precizarea obiectivului specific în cazul serviciilor):

a) Grup de suport/socializare pentru copil: implicarea copilului în activități de socializare cu grupul de egali (colegii de clasă- maxim trei);

b) Servicii de logopedie pentru copil/alte servicii de specialitate: Implicarea în activități de dezvoltare a limbajului;

c) Terapii ocupaţionale pentru copil: Implicarea în activități de dezvoltare a motricității grosiere;

d) Tipul de psihoterapie necesară abilitării-reabilitării copilului: kinetoterapie, logopedie;

e) Reevaluarea psihologică şi data reevaluării: La solicitarea familiei;

f) Evaluare psihiatrică: reevalari periodice;

g) Suspiciune abuz: Nu s-au observat pe parcursul evaluării psihologice;

h) Consiliere psihologică/Grup de suport pentru părinţi: Consiliere suportivă și sprijin pentru părinți în vederea adaptării expectanțelor personale la nivelul de dezvoltare al copilului;

i) Tipul de terapie pentru părinţi: Consiliere și terapie suportivă individuală și familiala;

j) Alte recomandări: -.

                               Semnătura și parafa psihologului clinician:

Semnatura și parafa

                                    psihologului clinician principal

           supervizor în psihologie clinică

cod de parafă

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *