ISSN 2734 -6943

ISSN-L 2734 - 6943SERBAREA ȘCOLARĂ – O ACTIVITATE EDUCATIVĂ

Prof. Bâzu Veronica

Școala Gimnazială Nr. 3 Galați

În şcoală serbările şcolare vor rămâne peste vremi momente de bucurie sufletească, prilej de manifestare inedită şi nestingherită a valenţelor native ale copiilor în faţa părinţilor, admiratorilor emoţionaţi, gata de a oferi zâmbete, flori sau lacrimi de bucurie şi recunoştinţă. Cadrul didactic trebuie să acorde o însemnătate deosebită alegerii textelor literare folosite în serbările şcolare. Valorificarea textelor literare în serbările şcolare (colinde, montaje literare, şezători literare, teatru literar, jocuri literare, dramatizările, scene religioase) constituie nu numai o activitate artistică, educativă, ci şi o formă de cunoaştere a cât mai multor opere literare și momente din istoria bisericii (viața și minunile sfinților, nașterea și Învierea Domnului).

Dramatizările, imitarea personajelor de către elevii care stăpânesc bine conţinutul operei reprezintă un îndemn la formarea deprinderilor de citire conştientă şi expresivă, un îndemn de a memora rolul unui personaj. Copiii vor interpreta corespunzător rolul atunci când înţeleg mesajul transmis de operele literare dramatizate.

Prin dramatizarea textelor literare, prin participarea micilor artişti la acţiune se valorifică din plin valenţele artistico-estetice ale textelor literare. Se pune accent pe dezvoltarea percepţiilor artistice, pe formarea gestului estetic, pe cultivarea unor aptitudini emoţionale pozitive fată de operele dramatizate. Copiii sunt puşi în situaţia să aleagă un model de comportare din rândul personajelor pe care le interpretează.

Prin interpretarea rolurilor, elevii sunt impresionaţi de isprăvile eroilor, de minunile și trăirile sfinților, și se identifică afectiv cu viaţa acestora. Sunt personaje care se impun prin fapte şi realizări deosebite, alte personaje sunt mai puţin reliefate, sunt personaje pozitive şi personaje negative – lucru care face ca atunci când se distribuie rolurile, elevii să ceară să interpreteze personaje principale, de preferinţă personaje pozitive.

Trebuie să-i determinăm pe copii să înţeleagă că trăsăturile personajelor pozitive care înving, se afirmă, devin respectate şi îndrăgite, pot fi dobândite de oricine prin muncă, prin respectarea în toate împrejurările a unor reguli de comportare.

Prin lecturarea textelor pe care le vor interpreta, elevii vor fi conduşi spre a-şi forma şi dezvolta capacitatea de a surprinde, de a descoperi conţinuturi si forme ale realităţii exprimate într-o multitudine de modalităţi de expresie, de a asocia unele cu altele, ceea ce le permite să-şi extindă astfel aria cunoaşterii. Pătrunzând în diversitatea textelor literare, copiii vor parcurge căi specifice ale cunoaşterii, de la concret la abstract, la reprezentare şi fantezie, astfel se cultivă interesul pentru cunoaştere, capacitatea de selecţie, de asociere, în vederea înţelegerii multiplelor semnificaţii ale realităţii.

Serbările şcolare au un caracter stimulator atât pentru copii, cât şi pentru părinţi. Antrenarea părinţilor şi copiilor în pregătirea costumaţiei pentru personajele interpretate constituie un moment de manifestare a fanteziei fiecăruia, dezvoltându-se gustul estetic. Prin faptul că fiecare copil primeşte rolul potrivit dorinţelor şi talentelor sale contribuim la cultivarea talentelor copiilor. Trebuie urmărită fiecare mişcare a copiilor, sincronizarea între exprimarea nonverbală şi verbală cerută de textele respective. Repetiţiile, în vederea reuşitei serbărilor, generează buna dispoziţie, dar şi respectarea disciplinei şi a seriozităţii. În timpul spectacolelor, contactul cu publicul trezeşte în sufletul copiilor dorinţa de a fi cei mai buni, de a-şi stăpâni timiditatea, de a trăi bucuria reuşitei. Copiii se simt extraordinar când reuşesc să trezească în sufletul spectatorilor emoţii, bucurii de neuitat, când în sală răsună aplauzele spectatorilor.

Munca în comun, în echipă, colaborarea cadre didactice, copiii, părinţi este o condiţie importantă în realizarea obiectivelor propuse. Serbările şcolare valorifică şi dezvoltă interesele şi aptitudinile elevilor care îşi pot manifesta spiritul de iniţiativă, dau siguranţă şi încredere tuturor participanţilor. Prin astfel de activităţi se transmit cunoştinţe: alături de memorie, ca temelie a oricărei transmiteri de cunoştinţe, fantezia reprezintă o forţă profundă a sufletului omului diametral opusă, de egală valoare. În pregătirea montajelor, a carnavalurilor, elevii îşi însuşesc un număr mare de cunoştinţe referitoare la operele literare, date despre autor. Recitarea poeziilor oferă copiilor posibilitatea de a-şi exprima sentimentele şi gândurile în legătură cu mesajul poeziei, stimulează memoria, dau curaj şi încredere micilor artişti. Copiii depistează cu uşurinţă operele literare din care fac parte fragmentele din montaje, vor recunoaşte personajele după însuşirile sau faptele lor.

Serbările şcolare contribuie la stimularea interesului pentru lectura particulară care constituie o activitate fundamentală pentru întreţinerea conduitei intelectuale, îmbogăţirea cunoştinţelor şi a limbajului, pentru cunoaşterea indirectă a diferitelor universuri şi realităţi.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *