ISSN 2734 -6943

ISSN-L 2734 - 6943TRATAREA DIFERENȚIATĂ – CHEIA SUCCESULUI ȘCOLAR

Prof. Coman Aura-Maria

Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară "Terezianum" Sibiu

Practica pedagogică ne-a arătat că diferențierea și individualizarea predării-învățării are la bază principiul accesibilității cunoștințelor și ale capacității de a le pune în practică. Acesta pot fi realizate prin selectarea și gradarea informațiilor științifice și a exercițiilor care trebuie să fie adaptate, după cum se va vedea și în exemplul practic pe care l-am prezentat în cele ce urmează. Prin efort gradat, cu ajutorul și ghidarea cadrului didactic, cunoștințele și deprinderile stabilite a fi dobândite prin obiective operaționale devin accesibile pentru elevii clasei respective. La baza proiectării activităților didactice ar trebui să stea diferențierea și individualizarea predării-învățării deoarece stimulează și dezvoltă învățarea activă, facilitează comunicarea, socializarea, relaționarea, colaborarea și favorizează înțelegerea, acceptarea și integrarea copiilor în colectiv.

Exemplul de mai jos arată cum se poate lucra, greu, dar se poate, cu o elevă care are acele afecțiuni, dar care își dorește să învețe, să evolueze. Am anexat și o fișă adaptată de lucru și un plan de remediere care sper să fie utile și altor colegi care au la clasă elevi cu cerințe educaționale deosebite.

STUDIU DE CAZ

DATE PERSONALE

Nume și prenume: A. D.

Data nașterii: ………………………

Școala: ....................................

Clasa:  a IX-a A liceu

An școlar: 2016-2017

Adresa: Domiciliul: ..........................

              Deficiențe locomotorii, imobilizată în scaun rulant

Prezentarea elevei:

  1. D. elevă în clasa a IX-a A în anul școlar 2016-2017 prezintă paralizie, tetrapareză, intelect

78, scolioză, imobilizată în scaun cu rotile

            În activitatea de la clasă, am constatat că eleva își dorea foarte mult să se implice, să comunice, dar trebuie create oportunități pentru exprimare. În acest context am convenit cu eleva și asistentul maternal – mama ei să lucrăm cât mai mult cu ea. Un prim pas au fost orele suplimentare făcute cu ea.

Prezentarea familiei:

Mama naturală româncă, tata destul de absent, ambii cu numai zece ani de studii,  nu a fost foarte implicat în soarta elevei. Deși mama se implica, nu era suficient, deoarece nu putea suplini singură educația fetei

             Am lucrat separat cu ea și am remarcat că a putut, cu ajutorul fișelor adaptate, să lucreze singură, prin bifare, anumite exerciții de nivel scăzut de dificultate, cu itemi obiectivi. În plus, deși cu foarte mare greutate, a reușit să și citească în limba franceză, lucru foarte greu de făcut în situația ei.

             Din cauza afecțiunilor severe de care suferă nu a putut participa în acel semestru la alte activități extrașcolare, dar pot spune că a avut o evoluție foarte bună la activitățile derulate cu mine.

              În concluzie, rezultatele obținute sunt deosebite în pregătirea elevei care face parte din categorii dezavantajate -cerințe educaționale speciale din învățământul special integrată în învățământul de masă.

Fiche adaptée pour A.D. – IXe A-Fișă adaptată

A l’école : la salle de classe=La școală : sala de clasă

Numérotez les images= Numerotați imaginile !

1. Le tableau

2. Un cartable

3. Une chaise

4. La porte d’entrée

5. L’estrade

6. Un vidéoprojecteur

7. Une table

8. Le bureau

9. L’horloge

10. L’écran de projection

11. Une étagère

12. Des manuels scolaires

13. Une armoire

PLAN DE REMEDIERE pentru eleva A.D.

            Problemele medicale severe sunt motive care pot să scadă interesul pentru școală și riscul pentru abandonul școlar este evident. Fiind profesor la disciplina de specialitate dar și dirigintă, am luat următoarele măsuri:

  • am informat conducerea școlii în ceea ce privește situația materială precară a elevei;
  • am informat profesorul consilier școlar criza emoțională prin care trece eleva;
  • am adus la cunoștința cadrele didactice care predau la clasa a IX-a A, situația elevei;
  • am elaborat un plan de remediere pentru situația elevei.
Nr, Crt.Comportamentul vizatMăsuriPersoane implicate
1Abandon școlarlegătură permanentă cu mama eleveidiscuții cu elevacrearea unui mediu empaticlecții adaptate      Conducerea școlii Profesorul consilier școlar Dirigintele Cadrele didactice care predau la clasă Elevii
2Regresul școlarconsilierea eleveistabilirea unei colaborări strânse între toate persoanele implicatemonitorizarea atentă a evoluției școlareProfesorul consilier școlar Dirigintele Cadrele didactice care predau la clasă Mama elevei
3Instabilitatea emoționalăconsilierea elevei la Cabinetul de consilieresă primească suport moral din partea dirigintei și cadrelor didacticeinstruirea colegilor elevei asupra modului de abordare a situației eleveimonitorizarea atentă a comportamentului elevei în toate situațiileProfesorul consilier școlar Dirigintele Cadrele didactice care predau la clasă Elevii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *