ISSN 2734 -6943

ISSN-L 2734 - 6943CÂNTECUL ÎN ORA DE LIMBA FRANCEZĂ

Prof. Țurlea Mariana

   Școala Gimnazială Nr.1 Gălbinași, Călărași

Motto : cântecul o fereastră spre lume

Utilizarea cântecului în ora de limbă franceză are o importanță deosebită. Chiar de la clasa pregătitoare, ascultarea cântecelor este foarte utilă, cei mici fiind plăcuți impresionați de tonul melodiei, de ritm și de pronunțarea cuvintelor. Repetarea cântecului de mai multe ori îi ajută la învățarea corectă a pronunției. Prin mimarea unor cuvinte de către profesor, cei mici pot să își dea seama mult mai ușor ce înseamnă cuvântul respectiv, făcând astfel legătura cu limba maternă.

Pentru elevii mai mari, cântecul poate fi folosit ca document autentic, ca text suport pentru învățarea unor noțiuni de gramatică, de vocabular, pentru învățarea pronunției. Pot reține, de asemenea, și expresii familiare folosite de vorbitori, diferite de limbajul literar, luând astfel contact și cu franceza folosită pe stradă.

Melodiile care sunt în top sunt reținute mult mai ușor, elevii vor ceva de actualitate, nu preferă foarte mult pe cele vechi, însă unele melodii ale unor cântăreți celebri reușesc să le capteze atenția și chiar le ascultă cu plăcere, fiind sensibilizați de mesajul pe care îl transmit.

Atunci când exploatăm un cântec la ora de limbă străină, ne punem în faţă nişte obiective :

 • să exploatăm textul unui cântec pentru dezvoltarea competenţelor orale, scrise şi fonetice;
 • să cântăm;
 • să demonstrăm utilitatea cântecului la ora de franceză;
 • să descoperim un interpret francez;
 • să pregătim, să realizăm şi să analizăm un interviu (imaginar);
 • să redactăm un articol şi o critică muzicală;
 • să vorbim despre muzică;
 • să apreciem un cântec.

 Cele mai importante etape ale lucrului în clasă:

Etapa I : lucrul cu sunetele.

- Elevii ascultă melodia cântecului fără text;

- Elevii ascultă prima strofă, iar profesorul prin gesturi explică sensul;

- Se repetă activitatea precedentă cu celelalte strofe;

- Elevii ascultă cântecul de două ori; 

- Elevii încearcă să fredoneze cântecul.

Etapa II : lucrul cu textul (înţelegerea orală şi scrisă).

- Exerciţii (cu goluri, corectarea greşelilor de ortografie sau gramaticale);

- Exerciţii de discriminare auditivă (profesorul scrie textul pe tablă, omiţând unele cuvinte, apoi pronunţă două cuvinte în care sunetele se aseamănă, elevii trebuie să aleagă cuvântul potrivit).

- Clipul video (elevii privesc clipul fără sunet, exprimând în limba franceză istorioara derulată).

În cadrul acestei etape includem şi analiza textului cântecului. Iată câteva tipuri de întrebări care vor ajuta elevii să înţeleagă mai bine sensul textului cântecului.

- Care este subiectul cântecului?

- Ce relaţie există între titlul şi conţinutul cântecului?

- Puteţi identifica cine “spune” mesajul şi cine “face” acţiunea?

- Cui se adresează cântecul? 

- Relevaţi vocabularul care se referă la tema cântecului.

- Identificaţi verbele: care sunt timpurile şi modurile determinante, care este persoana ce predomină, ce concluzii putem face?

- Este prezent registrul familiar?

- Foloseşte autorul figuri de stil, care este funcţia lor, sensul?

- Explicaţi legătura care există între muzică şi text.

- Găsiţi un alt autor care tratează aceeaşi temă, chiar şi în limba maternă.

Etapa III : interpretarea cântecului (cu suport).

Textul cântecului este scris pe tablă şi studenţii cântă sau profesorul include versiunea Karaoke a cântecului.

Etapa IV : tema pentru acasă

 • Să înveţe textul cântecului şi să cânte cântecul; 
 • Să ilustreze cântecul; 
 • Să realizeze un interviu imaginar cu interpretul cântecului; 
 • Să inventeze un concurs al cântecului.

Pentru folosirea cântecului la ora de limbă străină este destul de important să avem la dispoziţie un echipament adecvat, care funcţionează bine. De exemplu, casetofonul, playere CD, DVD, televizor, computer conectat la Internet. Fiecare cântec învăţat şi asimilat va prezenta o cantitate de structuri şi expresii care vor rămâne în memoria auditivă, vizuală, atât de importante ca şi punct de referinţă în limba maternă, dar atât de dificile în limba străină.

Cântecul poate servi şi ca punct de plecare de discuţii pe subiectele abordate. Este posibil să găsim un cântec care ţine de aproape toate aspectele realităţii noastre. Fiecare cântec prezintă o abordare specifică şi bine înrădăcinată în limba şi cultura autorului, permiţând elevilor să intre în sensibilitatea autorului, să-l înţeleagă, să-l confrunte. Cântecul ne îmbogăţeşte din punct de vedere cultural. El poate însoţi orice alt manual sau metodă folosită în clasă, adăugând elemente mai vii decât orice alt text, care nu este decât un simplu text.

Astfel, putem spune că folosirea cântecului la ora de limba franceză este necesară și benefică pentru învățarea mai ușoară a acestei limbi străine și că, într-adevăr, cântecul este o fereastră spre lume.

Bibliografie:

 1. Boiron, M. Chansons en classe, mode d’emploi. Le Français dans le monde, 2008.
 2. Cavalet, Louis-Jean. La chanson dans la classe de français langue étrangère.- Paris, CLE international, 1980. 64 p.

3. http://www.francparler.org/articles/chanson2004.html

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *