ISSN 2734 -6943

ISSN-L 2734 - 6943INSTRUIREA DIFERENTIATA PRIN FOLOSIREA STRATEGIILOR DIDACTICE ADECVATE

Prof. Reichemberger Iringó

Liceul Tehnologic „Lucian Blaga” Reghin, Mureș

Tematica instruirii diferențiate, latura pozitivă a acestei strategii, a fost analizată pe parcursul anilor de psihologi și pedagogi .

Mai ales după  pandemie, vom avea nevoie de noi strategii didactice, de instruire diferențiată, deoarece foarte mulți elevi din medii nefavorabile nu au avut posibilitatea de a acumula cunoștințele.

Ce presupune instruirea diferențiată?

-elevii trebuie să asigure realizarea sarcinilor învăţământului formativ ce vizează dezvoltarea armonioasă a tuturor lanţurilor personalităţii.

-“ctivitatea diferenţiată se desfăşoară în cadrul procesului instructiv-educativ organizat cu întregul colectiv al clasei.

-obiectivele instructiv-educative ale activităţii diferenţiate cu elevii trebuie realizate în principiu în timpul lecţiei.

Ca și concluzie, tratarea diferenţiată este o premisă a prevenirii eşecului şcolar şi reprezintă garanţia obţinerii unor rezultate deosebite în mediul educational.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *