ISSN 2734 -6943

ISSN-L 2734 - 6943PROIECT DIDACTIC – PLANETA PĂMÂNT – PLANETĂ DIN SISTEMUL SOLAR

Profesor Învățământ Preșcolar Drăguț Goergiana-Larisa

Gradinita P.P. ”Alexandrina Simionescu Ghica” Târgoviște, Dâmbovița

Unitatea de învățământ: Grădinița cu program prelungit Alexandrina Simionescu Ghica” - Târgoviște

Nivel I: Grupa mijlocie A Step by Step

Prof. înv. preșcolar: Drăguț Georgiana-Larisa

Tema anuală: ”Cu ce și cum exprimăm ceea ce simțim?”

Tema săptămânii: ”Universul descoperim!” (săptămână independentă)

Tema activității: ”Planeta Pământ – planetă din Sistemul Solar”

Forma de realizare: Activitate integrată ADE (DȘ + DEC) + ALA

Forma de organizare: frontală, individuală, în grupuri mici

Tipul lecției: consolidare de priceperi și deprinderi

Dimensiuni ale dezvoltării:

E. DEZVOLTAREA COGNITIVĂ ȘI CUNOAȘTEREA LUMII

2. Cunoștințe și deprinderi elementare matematice pentru rezolvarea de probleme și cunoașterea mediului apropiat:

2.1 Demonstrează familiarizarea cu conceptul de număr şi cu numeraţia;

2.4. Efectuează operaţii de seriere, grupare, clasificare, măsurare a obiectelor.

C. CAPACITĂȚI ȘI ATITUDINI ÎN ÎNVĂȚARE

3. Activare și manifestare a potențialului creativ:

3.1. Manifestă creativitate în activități diverse;

3.2. Demonstrează creativitate prin activități artistico-plastice, muzicale și practice, în conversații și povestiri creative.

Scopul lecției:

  • Consolidarea cunoștințelor matematice privind numerația 1-5 (numărat în intervalul 1-5, șir numeric crescător/descrescător, raportarea numărului la cantitate și invers, locul unui număr în șirul numeric, vecinii numerelor);
  • Consolidarea priceperilor și deprinderilor de a aplica pete de culoare, utilizând culorile potrivite, respectând spațiul dat și tehnica propusă (ștamplirae cu burețel)

CATEGORII DE ACTIVITĂȚI:

ACTIVITATE DE DEZVOLTARE PERSONALĂ (ADP):

Rutine: Întâlnirea de dimineață: ”Paxi – Sistemul Solar”

Salutul. Prezența. Calendarul naturii.

Tranziții: ”Jocul de-a morișca” – joc de înviorare

”Degetele” – recitativ ritmic

ACTIVITĂȚI LIBER ALESE (ALA):

Construcții: ”Sistemul Solar” (machetă)

Nisip și apă: ”Descoperă planetele din Sistemul Solar” (corespondență)

Știință: ”Planeta Pământ este în pericol!” (realizează corespondeța)

Alfabetizare: ”Citim imagini despre Planeta Pământ”

ACTIVITĂȚI PE DOMENII EXPERIENȚIALE

Domeniul Știință  (Activitate matematică) – ”Planeta Pământ” (numerația 1-5) - Joc didactic

Domeniul Estetic și creatic (Activitate artistico-plastică)”Planeta Albastră” (ștampilare) Subiect: Planeta Albastră, Tema: culori reci, Tehnica: Ștampilare – În centrul Artă

ACTIVITĂȚI LIBER ALESE (ALA):

Joc distractiv în aer liber: ”Soarele și Luna” (alergare cu ocolire de obstacole)

Obiective:

O1- Să numere corect în concentrul 1-5;

O2- Să raporteze corect numărul la cantitate și invers;

O3- Să așeze în șir crescător/descrescător jetoanele cu planete, stabilind locul unui număr în șirul numeric în concentrul 1-5;

O4- Să stabilească relația de vecinătate între planetele numerotate, folosind jetoanele cu cifre;

O5- Să ordoneze jetoanele în funcție de mărimea acestora, de la mic la mare și invers;

O6- Să realizeze corect corespondența între comportamentele pozitive/negative asupra mediului și Planeta Pământ supărată/ veselă (poluată și sănătoasă);

O7- Să așeze în ordinea corectă planetele descoperite în nisip, realizând astfel Sistemul Solar;

O8- Să precizeze oral caracteristici ale planetelor din Sistemul Solar, pe baza imaginilor puse la dispoziție;

O9- Să construiască prin îmbinarea și suprapunerea materialelor puse la dispoziție și a cuburilor leggo, Sistemul Solar;

O10 – Să ștampileze cu burețel spațiul dat, utilizând culorile potrivite, realizând astfel ”Planeta Albastră”

SARCINA DIDACTICĂ:

Numărarea în concentrul 1-5. Corespondența numărului la cantitate și invers. Recunoașterea cifrelor în concentrul 1-5. Locul unui număr în șirul numeric. Identificarea vecinilor numerelor în concentrul 1-5. Ordonare în funcție de mărime.

REGULILE JOCULUI:

Jocul se va desfășura frontal, copiii fiind așezați pe scaune, în formă de semicerc. Preșcolarul care prinde mingea vine în fața clasei și rotește roata cea mare. Cifra la care se oprește roata indică cifra de pe plic. Preșcolarul extrage din coș plicul cu aceeași cifră și descoperă sarcina din interiorul acestuia. Copilul trebuie să rezolve corect sarcina de lucru. Preșcolarul rezolvă sarcina individual, dar are dreptul de a cere ajutorul unui coleg, dacă are nevoie. Dacă sarcina este rezolvată corect, preșcolarul va fi aplaudat și felicitat. Fiecare sarcină rezolvată corect va putea aduce înapoi Planetei Pământ locurile cu multă verdeață. Astfel, copiii vor readuce la viață Planeta Pământ.

ELEMENTE DE JOC:

Surpriza, aplauze, mânuirea materialului didactic, recompensa

Strategii didactice:

  1. Metode și procedee: conversația, explicația, exercițiul, observația, demonstrația, Turul galeriei, jocul, metoda ”Explozia stelară”
  2. Materiale didactice: laptop, boxe, videoproiector, panou de proiecție, roată, Planeta Pământ din polistiren, acuarele, bureței, servețele, jetoane cu cifre, jetoane cu planete, plicuri colorate, mingie, cuvă cu nisip, cărți ilustrate despre Sistemul Solar și Planeta Pământ, leggo, decupaje, placa polistiren albastră, planșă, imagini comportamente pozitive/negative,  scoci, https://www.youtube.com/watch?v=oA0tyzy1XHk, https://www.youtube.com/watch?v=XIBlVNtzymU ,  planșe Sistemul Solar, stele, rachete, bețe din lemn etc.

Forme de evaluare: Evaluare orală, observarea sistematică a comportamentului copiilor, probă practică, aprecieri verbale, analiza produselor realizate.

Locul de desfășurare: Sala de grupă

Durata: 1 zi

Bibliografie:              

  • ***"Curriculum pentru educație timpurie", Bucureşti, 2019;
  • ***,,Programa activităților instructiv-educative în grădinița de copii”, București, 2005;
  • Borțeanu S., Axente M., Vodiță A., Crihan S., Poftiți în trenulețul jocurilor – Jocuri  didactice pentru preșcolari , Editura Diamant, anul 2014;
  • Breben S., Gongea E., Ruiu G., Fulga M., ”Metode interactive de grup” -ghid metodic pentru învăţământul preşcolar, Ed. Arves, Bucureşti, 2002;
  • Tătaru L., Glava A., Chiș O., ”Piramida cunoașterii”repere metodice în aplicarea curriculumului preșcolar, Editura Diamant, Pitești, 2014;
  • Dana Jucan, Olga Chiş" Ghid de practică pedagogică în învățământul primar și preșcolar" ,Editura Eicon, Cluj Napoca 2013

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *