ISSN 2734 -6943

ISSN-L 2734 - 6943O COMUNICARE DIDACTICĂ EFICIENTĂ — PREMISĂ PENTRU REUŞITA PROCESULUI DIDACTIC

Prof. Mitoceanu Minodora-Marinela

Liceul cu Program Sportiv Botoșani

Reuşita procesului didactic, domeniul în care profesorul deţine  deplină libertate  de alegere, selecţie şi inovare al metodelor de învăţământ, al mijloacelor didactice şi formelor de organizare a activităţilor de predare-învăţare.

Optimizarea demersului didactic presupune, printre multe altele, utilizarea cât mai eficientă a cât mai multe dintre metodele didactice cunoscute. Acestea devin instrumente care ne permit să trasăm bazele teoretice şi operaţionale a creativităţii cu caracter lilterar-artistic a elevilor. Prin urmare, nu este verba despre metode speciale, utilizate pentru atingerea acestui scop, ci de metodele cunoscute, dar într-o manieră care să dinamizeze colectivul de elevi în procesul de descoperire a noilor cunoştinţe, pe de o parte, dar mai ales în ceea ce priveşte aplicarea acestora în viaţa de zi cu zi, în realitatea imediat înconjurătoare.

Rezultatele obţinute de către elevi în activitatea şpcoară reprezintă răspunsul la metodele didactice utilizate de profesor pentru a realiza instruirea personalizată şi diferenţiată, a metodelor de învăţământ, a mijloacelor didactice şi formelor de organizare a activităţilor de predare-învăţare.

Prin urmare, profesorul trebuie să se dovedească a fi capabil în a utiliza o anumită metodă, modernă sau clasică, activizatoare atât la o anumită lecţie, cât şi şi la momentul potrivit în cadrul orei de curs, urmărind implicarea  şi activizarea elevilor pe tot parcursul activităţii. Pentru a reuşi în acest demers, profesorul trebuie să deţină atât cunoştinţele teoretice necesare, cât şi un „arsenal” corespunzător de competenţe metologice.

Metodele moderne interactive se doresc a fi un instrument de o importanţă vitală, care să permită trecerea din planul designului instrucţional în planul complex al acţiunii de predare. Una dintre principalele lor calităţi o reprezintă ridcarea gradului de interes din partea elevilor, ceea ce are efecte benefice privind participarea la lecţie, stimularea lor pentru realizarea conţinuturilor.

Învăţământul modern se axează din ce în ce mai mult pe metodele interactive şi noile tehnologii educaţionale.

Video-proiecţiile, învăţarea asistată de calculator, înregistrările audio sau video, simulările pe calculator, accesarea bazelor de date au devenit mijloace din ce în ce mai utilizate în cadrul activităţilor didactice şi reprezintă, totodată, prilejuri de a comunica mai eficient, de a interacţiona, de a schimba impresii etc. Reprezintă un bun prilej pentru a stimula interesul pentru ecologie şi protecţia mediului, spre exemplu,  în cadrul orelor de geografie. Una dintre activităţile în care calculatorul îşi dovedeşte eficienţa îl reprezintă prezentările power-point.

Astfel, pentru studiul ţărilor sau zonelor geografice, datele statistice, însoţite de către o imagine sugestivă, cuprinse într-o prezentare Power-point, reprezintă un instrument greu de egalat din punctul de vedere al eficienţei. Dacă se pot insera mici animaţii, mici filmuleţe sugestive, cu atât mai bine. Ca fond muzical, se poate alge o coloană sonoră specifică zonei studiate. O astfel de prezentare încântă nu doar privirea, ci şi auzul.

Utilizarea strategiilor didactice interactive orientează pricesul de învăţare către elv, către nevoile lui interne, reflectând noile relaţii socio-culturale şi tendinţele educaţionale în ansamblul lor.

Folosind un limbaj adecvat, adaptat cunoştinţelor şi nevoilor elevului, bazat pe o comunicare expresivă şi convingătoare, cadrul didactic va încerca să transfere conţinutul predării în mod cât mai atractiv pentru elev, nuanţat, argumentându-şi corespunzător fiecare afirmaţie, apelând la arsenalul metodologic şi logistic adecvat, fără să încarce inutil „frontul de lucru”. Comunicarea, atât în cadrul şcolii, al lecţiei şi activităţilor extra-şcolare, reprezintă o problemă deschisă, asupra căreia se vor face încă multă vreme aprecieri teoretice. Dar, mai întâi de toate, nu trebuie ignorat faptul că această comunicare are o influenţă covârşitoare în obţinerea succesului şcolar sau, în situaţia când nu este eficient folosită, duce de cele mai multe ori la instalarea eşecului şcolar.

Bibliografie:

1. Cerghit, Ioan „Metode de învăţământ”, E.D.P, Bucureşti, 1976;

2. Cucoş, Constantin, „Psihologie pentru examenele de definitivare şi gradele didactice”, Editura Polirom, Iaşi, 2005;

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *