ISSN 2734 -6943

ISSN-L 2734 - 6943PREDAREA LA CLASELE SIMULTANE ÎNTRE TRADIȚIONAL ȘI MODERN

 Profesor BODEA MIHAELA CORINA

Școala Gimnazială Hășdate-Finișel

loc. Hășdate, comuna Săvădisla, județul Cluj

Profesorii din școlile rurale trăiesc adevărate provocări zi de zi, încercând să adaptaze întreg procesul de predare-învățare-evaluare la noile cerințe. Ca profesor la o astfel de școală, unde elevii învață în regim simultan, am încercat, în fiecare an școlar, să parcurg integral conținutul materiei predate, să obțin rezultate la fel de bune ca și colegii mei care predau la o singură clasă, să particip cu elevii la diverse concursuri, sa-i ajut să se integreze și să-i ajut să învețe cu drag și cu ușurință.

Conținutul predat la o clasă este de o importanță majoră, însă elevul, ca nucleu principal al întregului proces de învățământ, este cel de care trebuie să țin cont în proiectarea activităților de la clasă. La clasele simultane, munca independentă a elevului sau în echipe/grupuri este extrem de importantă, întrucăt activitatea mea la clasa este compusă, concomitent, dintr-o activitate directă și una indirectă. Astfel elevii unei clase trebuie să deprindă capacitatea de a munci indirect, fără a se lăsa distrași de activitatea desfășurată la cealaltă clasă. Acest aspect poate fi extrem de solicitant, atât pentru elevi, dar mai ales pentru profesor, deoarece eu trebuie să acord o importanţă deosebită alegerii unor teme, materiale, jocuri și activități cât mai variate şi mai atractive, pentru a menţine interesul elevilor şi a-i determina să depună efort propriu.

O altă resursă de care trebuie să țin cont este timpul. Pregătirea lecțiilor nu este ușor de realizat, întucât munca pe care o desfăşor la clasele simultane necesită o permanentă documentare şi mai ales creativitate din partea cadrului didactic în ceea ce privește planificarea atentă a materiei, dar cel mai important în realizarea planurilor de activitate, în repartizare timpului între cele două forme de activitate specifice acestui tip de predare, care se repetă la infinit: munca directă a profesorului urmată de activitatea independentă a elevului.

În ciuda tuturor dificultăților și a obstacolelor întâmpinate la clasele simultane, cadrul didactic are datoria de a introduce elemente moderne în procesul de predare-învățare-evaluare, de îmbina metodele tradiționale, imposibil de neglijat în aceste situații, cu metodele moderne. Un element la îndemâna cadrului didactic și pe plăcerea elevului este jocul, întrucât sub influenţa jocului se formează, se dezvoltă şi se restructurează întreaga activitate psihică a copilului. Prin joc se stârneşte curiozitatea elevilor, li se dezvoltă imaginaţia şi le creşte motivaţia de a participa activ la oră. Jocul este o activitate creativă prin care elevii devin implicaţi în procesul educativ, informaţia este reţinută mai uşor, iar buna dispoziţie este esenţială în timpul orelor, mai ales când este vorba orele de limbi străine.

Cu toate acestea, când se propun un joc la clasă, eu, ca și cadru didactic, trebuie să pregătesc activitatea dinainte, deoarece chiar dacă pentru elevi pare doar un simplu joc, el nu este așa, se urmăresc anumite aspecte pe care elevul trebuie să și le însușească: elemente de vocabular, construcții gramaticale, fluență, coerență în vorbire etc. Trebuie să am în vedere obiectivele lecţiei şi scopul utilizării jocului respectiv, trebuie să existe o legătură între joc şi tema predată. Elevii trebuie să știe că jocul la clasă se bazează pe o seriozitate organizatorică şi pe reguli, însă aceste aspecte nu fac jocul mai puțin atractiv, ci dimpotrivă, elevii se simt bine, își îmbogățesc cunoștințele, îşi dezvoltă vocabularul și imaginaţia și chiar îşi pot forma trăsături pozitive de caracter.

La clasele simultane, utilizarea jocului nu poate fi făcută în orice moment, la orice temă/unitate, deoarece este de preferat ca ambele clase să participe și să fie antrenați în joc. Astfel, eu trebuie să adaptez conținutul predat la  în funcție de clasele pe care le am.

Învățarea unei limbi străine presupune foară multe repetiție, lucru care poate deveni neplăcut pentru elev, însa prin joc, se pot repeta elemente de vocabular, structuri gramaticale, iar elevul le reține cu ușurință, fără a depune prea mult efort. De asemenea, evaluarea, care este o parte plictisitoare și relativ stresantă pentru elev, în același timp, poate deveni amuzantă, fără a pune prea multă presiune pe umerii elevilor. Cele mai îndrăgite jocuri la orele mele sunt bingo, jocuri de cuvinte (cu sau fără rimă), puzzle, vânătoare de comori, ghicitori etc.

Dacă predarea la clasele simultane ar putea duce la neglijarea, uneori, a uneia dintre clase, folosirea jocurilor în cadrul orelor de limbi străine reprezintă un factor care îi poate atrage şi implica pe toți elevii, în acelaşi timp, orele devenind astfel atractive.

Așadar, întreg procesul de învățământ la clasele simultane se bazează pe îmbinarea metodelor de predare, adaptarea conținuturilor, organizarea activităților de predare-învățare-evaluare de către cadrul didactic, în conformitate de necesitățile si capacitățile elevilor.

Bibliografie:

  • C.Popescu, C.Mincă, Gh.Oncioiu (1968). Predarea simultană la două sau mai multe clase, București: Ed.Didactică şi Pdagogică.
  • J.Harmer (2020), The Practice of English Language Teaching 5th Edition, Londra, Pearson.

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *