ISSN 2734 -6943

ISSN-L 2734 - 6943PREVENIND, NE APĂRĂM VIAȚA

Prof. NECHITA Maria

Colegiul Tehnic ,,A. T. Laurian’’ Agnita, Sibiu

De la începuturile existenţei umane şi până în prezent, focul a constituit o ameninţare serioasă a omului. Încercând să-l conserve şi să-l recreeze după propria-i voinţă, omul a evoluat faţă de animale, marcând astfel o etapă în dezvoltarea umanităţii.

Străduindu-se în a-şi apăra viaţa şi bunurile, omul a ajuns să cunoască fenomenul numit incendiu în încercarea de a-i găsi evoluţia ulterioară în timp şi spaţiu, în caz de manifestare.

Incendiul este un termen imprumutat din latină în secolul al XVI-lea, ce vine de la “incendium” care înseamnă „incendiu” - acest cuvânt fiind derivat, la rândul său, din termenul “incendere” care înseamnă „a aprinde”. Termenul desemnează o ardere violentă care scapă de sub controlul omului în timp şi spaţiu.

Fiind un fenomen cu evoluţie aleatorie în timp şi spaţiu este, practic, imposibil de descris şi de precizat evoluţia unui incendiu, de aceea este foarte dificil de prevenit un incendiu. Odată cu evoluția omenirii în toate domeniile, incendiile au fost studiate detaliat, astfel în ziua de astazi avem anumite măsuri pentru a știi cum să ne comportăm noi, ca ființe rationale, mature în situații critice.

În cazul în care suntem surprinși de un incendiu, pentru a ne apăra viața proprie, dar să ne ajutăm și semenii, trebuie să înțelegem fenomenul numit ’’incendiu’’. În acest sens, în continuare, o să detaliez noțiuni despre incendiu.

Incendiul este ardere autoîntreţinută, care se desfăşoara fara control în timp şi spaţiu, care produce pierderi de vieţi omeneşti şi/sau pagube materiale şi care necesită o intervenţie organizată în scopul întreruperii procesului de ardere. Într-un incendiu are loc fonemonul arderii, care la rândul său pentru a avea loc trebuie să existe cele trei elemente esențiale:

- combustibil,

- comburant,

- element de declanșare.

De notat faptul că, toate aceste trei elemente trebuie să existe în același timp pentru a avea loc arderea. Cel mai des întâlnit comburant este oxigenul din atmosferă. Oricare ar fi forma combustibilului, lichidă sau solidă, vaporii emiş sunt cei care ard. Sub efectul căldurii, un combustibil lichid se vaporizează, în timp ce unul solid suferă fenomenul de piroliză.

Pentru a reuși să ne apărăm viața înt-un incendiu este foarte important să cunoaștem caracteristicile fumului, deoarece în școli se fac frecvent exerciții de alarmare și evacuare a eleviilor și a cadrelor didactice, dar sunt foarte puține persoanele care iau în serios aceste simulări efectuate de către pompierii civili angajați de instituția școlară sau de către pompierii militari profesioniști. Fumul degajat la incendii diferă, în mare măsură, în ceea ce priveşte concentraţia, aspectul şi natura componenţilor. În cazul unui incendiu real, fumul degajat de materialele care se află în sălile de clase și pe holurile școlii, prezintă caracteristici cum ar fi:          

- Inflamabil şi exploziv,

-Toxic,

-Opac,

-Radiant,

-Mobil și difuz.

Este aproape imposibil de prevenit un incendiu, dar dacă ’’norocul’’ face ca un început de incendiu să ne surprindă, orice persoană ar trebui să cunoască rolul unui stingător, precum și manevrarea acestuia.

Stingătoarele sunt principalul mijloc de intervenție pentru stingerea începuturilor de incendii, ușor de utilizat și la îndemâna oricui. Corecta lor alegere și amplasare, dar și deprinderea utilizării lor devin de mare importanță pentru limitarea și stingerea, încă din faza incipientă a incendiilor care pot aduce pagube imense. Stingătoarele sunt acele dispozitive acționate manual care conțin o substanță ce poate fi refulată și dirijată asupra unui focar de ardere, sub efectul unei presiuni create în interiorul respectivului recipient. Sunt proiectate pentru a fi acționate manual, iar din punctul de vedere al conținutului pot fi: portabile cu o masă de greutate mai mică sau egală cu 20 kg sau transportabile/carosabile (pe roți) cu o masă de greutate totală de peste 20 kg.

Stingătoarele au un principiu de funcționare bazat pe refularea produselor de stingere conținute sub efectul unei presiuni interne, asigurată prin diverse procedee, funcție de soluția constructivă aleasă de producător.

Un stingător este alcătuit din următoarele elemente:

- Recipientul stingătorului;

- Accesorii, fixate sau înfiletate pe corpul stingătorului și care includ cel puțin: capacul, dispozitivul de control, ansablul furtun și/sau pâlnii ori duze, dispozitivul de operare;

Stingătoarele se manevrează astfel:

Pasul 1: Se deblochează stingătorul trăgând de inelul de siguranță.

Pasul 2: Se prinde cu mâna furtunul de refulare (când există), se apasă pârghia de acționare și se îndreaptă jetul agentului de stingere spre baza flăcărilor.

Pasul 3: Se alternează mișcarea de refulare (dreapta - stânga) pe întreaga lățime a focarului pentru acoperirea întregii suprafețe incendiate.

O situație de urgență care se poate întampla în timp ce elevii sunt la cursuri, este un cutremur. Un astfel de eveniment este imposibil de prezis, dar este esențial ca orice persoană să cunoască și să pună în aplicare măsurile necesare, astfel încât să nu se producă pierderi de vieți omenești.

În momentul declanșării unui cutremur cel mai important este să ne păstrăm calmul. Panica generată de acest eveniment poate cauza la fel de multe victime ca și cutremurul în sine.

Este foarte important să nu încercăm să părăsim clădirea pe durata undei seismice, scările și lifturile prezintă un risc mare de prăbușire în timpul cutremurului, pe timpul cutremurului persoanele sunt dezechilibrate de undă și prezintă un risc mare de împiedicare.

De asemenea pe timpul cutremurului un pericol foarte mare îl prezintă căderea obiectelor suspendate (tablouri, elemente de mobilier, ghivece de flori, aparate de aer condiționat etc.) sau a anumitor părți din clădire.

Pe timpul undei seismice este important să ne găsim un loc unde să fim protejați până la trecerea undei seismice, sub bancă, sub o grindă sau sub tocul uși sau lângă un perete interior protejat.

După trecerea undei seismice este foarte important să nu ne grăbim să părăsim clădirea. Trebuie mai întâi  să observăm efectele produse de cutremur și cu ce am putea ajuta. După cutremur pot apărea incendi sau persoane rănite. Trebuie să acționăm pentru stingerea incendiilor și să ajutăm la evacuarea persoanelor rănite.

Cine salvează o viață, salvează o lume întreagă!

1.Bibliografie: Ghid privind tehnica și tactica stingerii incendiilor, ISU  04

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *