ISSN 2734 -6943

ISSN-L 2734 - 6943JOHANNES HONTERUS – ARTIUM MAGISTER VIENNESIS – SCURT ISTORIC AL COLEGIULUI NAȚIONAL JOHANNES HONTERUS

Contabil Șef CAP-MARE MONICA

Colegiul Național Johannes Honterus, Brașov

Johannes Honterus, născut Austen (n. 1498, Braşov -d. 23 ianuarie 1549, Braşov) a fost un învăţat umanist sas, reformator religios al sașilor din Transilvania, fondatorul gimnaziului săsesc din Braşov, din curtea Bisericii Negre, actualul Colegiul Național “Johannes Honterus”. Numele de Honterus, pe care îl foloseşte mai târziu, este forma latinizată derivată din "Honter", denumirea săsească a cuvântului Holler sau Hollunder (în traducere soc). Prin activitatea sa vastă si multilaterală, a dobândit încă din viață un meritat renume, ce a depăşit granițele țării în care a trăit.

Tatăl său, Georg Austen (ori Aust), maistru tăbăcar, posesor al unei ferme, aparţinea burgheziei înstărite din Braşov. Fiul său, Johannes, a primit o educaţie solidă, probabil de la călugării dominicani. În anul 1520 se înscrie la Universitatea din Viena sub numele de Johannes Aust, unde primeşte deja în anul 1522 gradul de"Baccalaureus", iar în anul 1525 titlul de "magister artium", de data aceasta pe numele de Johannes Holler Coronensis (Kronstadt = Orasul Coroanei). În timpul asediuluiVienei de către armatele Imperiului Otoman, în 1529, Honterus se refugiază la Regensburg, la istoricul Johannes Turmair-Aventinus. În acest timp purta deja numele de Johannes Hynter-Hunterus. În 1530 predă la Universitatea Iagellonă din Cracovia (Polonia), sub numele de Johannes Georgii de Corona, Artium Magister Viennesis. În acelaşi an public primele sale lucrări, o descriere a lumii și o gramatică latină. În următorii trei ani se află la Basel, central umanismului european din acel timp, în special prin persona lui Erasmus din Rotterdam. În Basel învaţă gravura în lemn și se iniţiază în arta tipografiei. Aici tipărește în 1532 cunoscuta reprezentare cartografică a Transilvaniei.

În anul 1535 este ales în "Adunarea acelor o sută", iar în 1536 devine Consilier Comunal. În Brașov a înfiinţat una din primele tipografii din Transilvania (începând cu 1529 a funcţionat o tipografie la Sibiu, concomitent cu tipografia lui Gaspar Heltai de la Cluj). Printre altele, Honterus tipăreşte în 1543 cartea "Reformationsbüchlein für Kronstadt und das Burzenland" ("Cărticica de reformă pentru Braşov si Ţara Bârsei") si "Apologia", iar în 1547, "Kirchenordnungaller Deutschen in Siebenbürgen" ("Regulamentul bisericilor tuturor germanilor din Transilvania"), care cuprindeau principalele teze ale reformei evanghelice a bisericii sașilor din Transilvania, de inspirație luterană. În 1546 a fost înființată la Brașov, la insistențele lui Honterus, prima fabrică de hârtie din regiune, care urma să livreze hârtie si înȚara Românească si Moldova. Johannes Honterus se interesează în mod deosebit de educaţia tineretului. El reorganizează vechea școală orășenească de limbă germană din Brașov, ce data din 1388. În 1541 se construiește o nouă clădire pentru școală, în locul unei mănăstiri, iar un an mai târziu, clădirea unei biblioteci proprii a școlii. În 1542 are loc, în cadrul școlii, prima reprezentație teatrală din regiune. Honterus elaborează un regulament de funcţionare a şcolii, "Constitutio Scholae Coronensis" (1543) și pune bazele unei organizaţii a elevilor, "Coetus", unde elevii aveau multă libertate de decizie și acțiune, cu scopul dezvoltării și pregătirii lor pentru viața în societate. Gimnaziul umanist înființat de Honterus a jucat un rol deosebit în viața culturală a Transilvaniei și a rămas până în zilele noastre o instituție de prestigiu. Johannes Honterus moare la 23 ianuarie 1549 în Braşov şi este înmormântat în Biserica Neagră.

Cronologie

1544 -  Valentin Wagner, colaboratorul lui Honterus și rectorul liceului, întocmește prima matricolă școlară din țara noastră (1544-1810) .Prima mențiune pe țară a unei școli pentru fete.
1546 -  Înființarea primei mori de hârtie din țara noastră la inițiativa lui Honterus, pentru aprovizionarea cu hârtie a școlii, a tipografiei și a cancelariilor
1547 - Demolarea școlii vechi și construcția clădirii Bibliotecii(Liberei)
1657 - Retipărirea regulamentului școlar din 1543
1689  - Aprilie 21. Marele incendiu al orașului distruge vestita bibliotecă școlară, din care ramân numai 26 de volume.
1743-1748  - Reconstrucția din temelii a clădirii Gimnaziului Honterus (azi corpul B)
1772 - Clădirea fostei biblioteci este transformată în locuințe pentru învățători.
1793 - Supraetajarea corpului C cu un un etaj pentru biblioteca școlară.
1822-1823 - Construcția corpului A ca și școală pentru baieți.
1834 - Cele două etaje ale corpului B sunt construite dinnou
1845 - Cu ocazia sărbătoririi a 300 de ani de la înființarea școlii se serbează prima serbare ,,Honterusfest,,. Apare cartea lui Joseph Dack Geschichte des Kronstdter Gymnasiums (Istoria gimnaziului(liceului) din Brașov).
1855 - Corpul C este supraetajat cu un al doilea etaj pentru a adăposti muzeul școlii.
1898 - Apare lucrarea Geschichte des Kronstdter Gymnasiums.
1845-1869  - (Istoria Gimnaziului din Brașov 1845-1869) de Julius Gro.
1903 - Gimnaziul Evanghelic din Brașov primește denumirea oficială de Gimnaziul Honterus.
1911-1913 - Construirea clădirii noi a Gimnaziului Honterus la poalele dealului Romurilor (azi Maternitatea).
1948 - Prin reforma învățământului, Liceul Honterus este naționalizat și își continuă activitatea cu denumirea de Liceul Mixt German în clădirea Liceului Șaguna. În vechiul Gimnaziu Honterus (clădirile B si C) funcționează o Școală feroviară, în vechea Școală de baieți (clădirea A) funcționează Școala elementară nr. 23, ulterior nr. 4. Ulterior, școala primește numele Școala medie mixta nr.2 cu limba de predare germană.
1956 - Școala medie mixta nr.2 cu limba de predare germană primește clădirea B.
1970 - Școala generală nr.4 primește numele de Johannes Honterus.
1971 - Se înființează Liceul de cultură generală Johannes Honterus fiindu-i atribuite clădirile A (școala de baieți), B (Gimnaziul vechi) și C (Muzeul vechi).
1977 - Liceul Johannes Honterus devine liceu de filologie și istorie cu o secție de matematică și fizică.
1980 - Apariția primului ziar al școlii Honterusschule heute.
1990 - Liceul Johannes Honterus devine Liceu Teoretic.
1991 - Clădirea C este renovată și dotată cu ajutor din Austria și Germania.
1994-1996 - Clădirea B este renovată si dotatăa cu ajutor din Germania.
2005 - Renovarea corpului C cu ajutor financiar de la Banca Mondială

2019  - Liceul Teoretic Johannes Honterus devine Colegiul Național Johannes Honterus

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *