ISSN 2734 -6943

ISSN-L 2734 - 6943PROIECTELE ERASMUS+ ÎN ȘCOLI – MONOGRAFIE CONTABILĂ

Contabil Șef CAP-MARE MONICA,

Colegiul Național Johannes Honterus, Brașov

Proiectele Erasmus+  sunt reglementate la nivelul Uniunii Europene prin Regulamentul nr. 1288/2013, respectiv1475/2018,  Regulamente legiferate în codecizie de Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene.

Fiind acte normative de natura Regulamentelor, conform dreptului Uniunii Europene, ele se aplică fără modificări în toate statele membre, nefiind necesare acte normative de transpunere la nivel național. Prin urmare, nu există în legislația națională vreo reglementare cu referire la implementarea acestor programe, deoarece statele membre nu au dreptul de suprareglementare în privința Regulamentelor.

Singurele acte normative naționale care fac referire la Erasmus+  sunt:

  • Memorandumul Guvernului României, nr. 10988/2013 prin care ANPCDEFP este desemnată Agenție de implementare pentru Erasmus+;
  • HG. Nr.771/2016 prin care ANPCDEFP este recunoscută ca organism delegat al Comisiei Europene, desemnat pentru implementarea programului Erasmus+ în România;
  • HG. Nr.548/2019, prin care ANPCDEFP este recunoscută ca organism delegatal Comisiei Europene desemnat pentru implementarea programului CES. In plus, prin această HG, se reglementează următoarele:

• Beneficiarii proiectelor Erasmus+ pot suporta din bugetele proprii cofinanțarea aferentă proiectelor.

•  Instituțiile  publice, în calitate de beneficiar al unui proiect Erasmus+, au dreptul de a cheltui din bugetul propriu maximum 20% din bugetul total al proiectului finanțat, în condițiile contractului de finanțare.

• Avansul de pânăla 20% din fondurile publice se folosește de către beneficiarul de tip instituție  publică exclusiv pentru cheltuielile eligibile aferente proiectului finanțat, urmând a fi recuperatede la ANPCDEFP după aprobarea raportului final.

Obiectivul general al programelor  Erasmus+ este de a sprijini dezvoltarea educațională,   personală și profesională a persoanelor care își desfășoară activitatea în domeniile educație, formare profesională, tineret și sport. Scopul proiectelor este de a oferi sprijin pentru cooperare în domeniul politicilor la nivelul Uniunii Europene.

Principalele operațiuni contabile în cadrul unui proiect Erasmus + (fără înregistrare în bugetul instituției) sunt:

Nr crtCont debitCont creditExplicatie
1445,, Subvenții% 741,, Venituri din subvenții de exploatare,, (80%) 472 ,,Venituri înregistrate în avans ,, (20%)Înregistrare grant
    
2515 ,, Conturi curente la bănci,,445 ,,Subvenții,,Încasarea primei tranșe (80%)
    
3% 679 ,,Alte cheltuieli,, 30301,, Obiecte de inventor,, 30208 ,,Alte Materiale,,401 ,,Furnizori,,Prestări servicii /materiale
 60208,, Cheltuieli privind alte material consumabile,,30208 ,,Alte Materiale,,Cheltuieli materiale
 3030230301Dare în folosință obiecte de inventar
 401 ,,Furnizori,,515 ,, Conturi curente la bănci,,Plată furnizori
    
4581 ,,Viramente interne,,515 ,, Conturi curente la bănci,,Retragere numerar mobilitate
5531 ,,Casa,,581 ,,Viramente interne,,
Încasare numerar mobilitate
6679 ,,Alte cheltuieli,,462,,Creditori,,Înregistrare cheltuieli mobilitate
7462 ,,Creditori,,531,,Casa,,Plată mobilitate
8679 ,,Alte cheltuieli,,515 ,, Conturi curente la bănci,,Înregistrare comisioane bancare
9515 ,, Conturi curente la bănci,,779 ,,Venituri si bunuri primate cu titlu gratuit,,Subvenții pentru cheltuieli neeligibile (comisioane)
10765 ,,Venituri din diferențe de curs valutar515 ,, Conturi curente la bănci,,Diferențe favorabile de curs valutar
11  515 ,, Conturi curente la bănci,,665 ,,Cheltuieli din curs valutar,,Diferențe nefavorabile de curs valutar
12472 ,,Venituri înregistrate în avans ,, (20%)741,, Venituri din subvenții de exploatare,,Încasarea tranșei a doua
13515 ,, Conturi curente la bănci,,445 ,,Subvenții,,Încasarea tranșei a doua
147….. ,,Venituri,,121 ,,Rezultat patrimonial,,Închidere conturi venituri
15121 ,,Rezultat patrimonial,,6… ,,Cheltuieli,,Închidere conturi cheltuieli

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *