ISSN 2734 -6943

ISSN-L 2734 - 6943INTELIGENŢA EMOŢIONALĂ ÎN ȘCOALĂ

Prof. Înv. Primar Băbuși Mariana Mădălina

Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Pitești, Argeș

Dinamica schimbărilor sociale contemporane solicită o bună capacitate de adaptare a individului la mediu care se poate realiza numai dacă înţelegem rolul extraordinar pe care il are folosirea inteligentă a emoţiilor. Teoriile moderne despre inteligenţă s-au dezvoltat prin observarea faptului că individul uman pe parcursul vieţii este într-o permanentă dezvoltare personală care pentru a avea succes ar trebui să îndeplinească anumite condiţii.

Aceste condiţii de realizare a succesului în viaţă depind de abilităţi care se formează pe tot parcursul educaţiei formale sau cel puţin ar trebui să fie urmărite ca obiective, dincolo de discipline. Urmărind ceea ce scriu oamenii de ştiinţă despre inteligenţă se observă interesul special acordat inteligenţei emoţionale şi sociale care se referă la abilitatea de a te înţelege pe tine şi de a-i înţelege pe ceilalţi. Un număr tot mai mare de educatori şi cercetători în domeniul educaţiei recunosc faptul că la sfârşitul anilor de şcoală, elevii sunt nepregătiţi să facă faţă provocările vieţii de fiecare zi, atât ca indivizi cât şi ca membrii ai societăţii. Abordarea prin excelenţă cognitivă a demersurilor curriculare şi didactice nu este suficientă pentru a avea succes şi a fi fericit. În consecinţă, la ora actuală, aria învăţării emoţionale se dezvoltă pe baza cercetărilor în domeniu, respectiv al noilor teorii privind natura emoţiilor şi a inteligenţei în relaţie cu succesul şi fericirea.

Prin învăţare socială şi emoţională, inteligenţa emoţională a copiilor este dezvoltată, constituind un bagaj enorm pentru viitorul lor personal şi profesional.

Ce este inteligenţa emoţională?

Folosirea inteligentă a emoţiilor înseamnă:

•Stăpânirea impulsurilor emoţionale

• Receptivitate la sentimentele celuilalt

• Citirea emoţiilor celorlalţi

• Asigurarea echilibrului emoţional personal

• Gestionarea şi negocierea conflictelor

• Păstrarea relaţiilor interpersonale pozitive

Ce spun cercetătorii despre inteligenţa emoţională?

Într-un experiment („al bomboanelor”) din 1960, nişte copii de 4 ani au avut de ales între a aştepta câteva minute şi a lua o bomboană, până când un cercetător va reveni în cameră şi le va oferi două bomboane. Aceştia au fost monitorizaţi până când au absolvit liceul. Au observat că cei care au fost echilibraţi emoţional, au amânat recompensa, au dat dovadă de autocontrol şi stăpânire de sine au rezultate mai bune şi sunt mai competenţi la şcoală şi în viaţa cotidiană.

Dezvoltarea emoţională a elevilor este decisivă pentru succesul şcolar şi pentru reuşita în viaţă.

 Persoana cel mai mult asociată cu termenul de inteligenţă emoţională este psihologul şi jurnalistul Daniel Goleman. În cartea sa „Inteligenţa emoţională” (1995), Daniel Goleman cercetează competenţele sociale şi emoţionale, demonstrează că abilităţile sociale şi emoţionale pot fi dezvoltate, iar copiii implicaţi în astfel de programe pot beneficia de avantaje pe termen scurt şi lung în ceea ce priveşte starea de bine, performanţele şi succesul în viaţă. Consideră că există 5 elemente care compun inteligenţa emoţională:

• Conştiinţa de sine: identificarea şi înţelegerea emoţiilor, conştientizarea unei emoţii care se schimbă, înţelegerea diferenţei dintre gânduri, emoţii şi comportamente, încrederea în sine, înţelegerea consecinţelor unor comportamente în termeni de emoţii

• Autocontrolul: managementul emoţiilor dificile, controlul impulsurilor, managementul constructiv al furiei, mâniei, dorinţa de adevăr, conştiinciozitatea, adaptabilitatea, inovarea, disciplina

• Motivaţia: a fi capabil(ă) să stabileşti obiective şi să le îndeplineşti, optimism şi speranţă în faţa obstacolelor şi eşecurilor, iniţiativă, optimism, dorinţa de a reuşi, perseverenţă

• Empatia: a fi capabil(ă) să te pui „în pantofii diferitelor persoane cu care relaţionezi”, cognitiv şi afectiv, a fi capabil(ă) de a-i înţelege pe ceilalţi, perspectivele acestora, a fi capabil(ă) de a arăta grijă, atenţie, înţelegerea diversităţii

• Managementul relaţiilor sociale: stabilirea şi păstrarea relaţiilor (prieteni), rezolvarea conflictelor, cooperarea, colaborarea, capacitatea de a lucra în echipă, comunicarea, influenţa,
conducerea (leadership)

Inteligenţa emoţională în şcoală - aspecte critice
• Integrarea unor activităţi care au ca obiective specifice dezvoltarea abilităţilor emoţionale în programul zilnic şcolar.

• Strategia didactică include activităţi specifice de luare a deciziilor, rezolvare de probleme, rezolvare creativă a conflictelor

• Întâlniri de lucru cu colegii de cancelarie pentru discutarea aspectelor pozitve şi negative ale folosirii acesuti tip de demers formative

• Atitudinea personală este folosită ca model pentru conduita elevilor.

• Dezvoltarea profesională continuă necesită participări la forumuri, conferinţe, întâlniri cu specialişti, discuţii pe Internet pe tema dezvoltării sociale şi emoţionale

• Promovarea în clasă a activităţilor de grup, în perechi şi individuale cu scopul de a dezvolta abilităţile sociale şi emoţionale sau ceea ce H. Gardner denumeşte inteligenţa intra şi
interpersonală.

• Deschiderea şi toleranţa sunt atitudini fără de care nu se poate dezvolta inteligenţa emoţională respectiv socială. Fiţi deschişi şi toleranţi în momentele când observaţi schimbarea stărilor şi a dispoziţiilor, conflictele, actele de grijă faţă de ceilalţi, respectul, atenţia!

• Valorizarea inteligenţei socială şi emoţională a elevilor dumneavoastră. ca fiind tot atât de importantă ca şi dezvoltarea lor cognitivă.

• Informarea individuală asupra resurselor existente pe tema dezvoltării sociale şi emoţionale este un aspect al procesului de dezvoltare profesională continuă.

BIBLIOGRAFIE:
1. Cosmovici Andrei, Luminiţa Iacob, Psihologie şcolară, Editura Polirom, Iaşi, 1999
2.  Goleman D, Inteligenţa emoţională, Editura Curtea Veche, Bucureşti, 2001

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *