ISSN 2734 -6943

ISSN-L 2734 - 6943ÎNVĂȚAREA ONLINE ÎNTRE DEZIDERAT ȘI REALITATE

                                 Prof. Înv. Primar Paraschiva Ciauşu

                                                                Școala Gimnazială Nr. 1 Pildești – Cordun, Neamț

Educaţia trece printr-o schimbare profundă deoarece cadrele didactice se străduiesc să le asigure elevilor competenţele necesare pentru a fi competitivi şi pentru a avea succces.Elevii sec.XXI, care trăiesc într-o lume în continuă schimbare, au nevoie de profesori care să      răspundă nevoilor lor şi să îi pregătească pentru a avea succes.

Şcoala Gimnazială Nr. 1 Pildești și-a propus cu claritate scopurile şi formele de sprijin adecvate pentru a primi toţi copiii, a le asigura acoperirea nevoilor educaţionale şi a oferi astfel posibilitatea germenilor unei societăţi bazată pe accesibilitate, participare socială responsabilă şi colaborare.

           Învățământul prin intermediul resursele web prezintă numeroase avantaje față de învățământul  traditional:

Prezentare atractivă:

 • materialele multi-senzoriale determină o bună captare a atenției elevilor pe conținut;
 •  animațiile și simulările stimulează registrul vizual și auditiv prin paleta de culori, mișcare, sunete;

            Exersare individuală:

 • parcurgerea unor materiale se poate face în ritm propriu fiecărui elev;
 • interacțiunea cu un soft contribuie la formarea unor competențe, atingerea unor performanțe.

             Întreaga perioadă a orelor on-line a favorizat mărirea lacunelor pe care elevii le aveau deja, fișele de lucru ori participarea ocazională la ore,  reprezentând soluții temporare care nu au ajutat îndeajuns elevul pentru a recupera materia.

Pentru școlarii mici nu intotdeauna  metodele de e-learning sunt cele mai eficiente.

         Astfel, în urma unei analize a situației școlare, am identificat  la elevi următoarele  deficienţe:

Elevul  pronunţă greu cuvintele, are un vocabular sărac, lacunar. Răspunde greu, incorect din punct de vedere gramatical, monosilabic sau în propoziţii incomplete. Nu reuşeşte să povestească texte auzite în clasă ori întâmplări din viaţa personală. Capacitate scăzută de organizare şi coordonare a acţiunilor în conformitate cu comanda verbală. Scrie semne grafice cu trăsături tremurate, fără a respecta spaţiul de scris, pierde rândul, mâzgăleşte foaia etc.
 • Nu reuşeşte să scrie o propoziţie până la final.

Astfel,  am implementat un plan remedial care a cuprins  activități remediale pentru disciplinele Comunicare în limba română și Matematică și explorarea mediului, plecând de la competențele generale/ specifice:

 • Formarea și dezvoltarea competenţelor de receptare şi înţelegere a mesajului oral şi scris;
 • Formarea și dezvoltarea capacităţii de exprimare orală şi scrisă;
 • Cunoașterea și utilizarea conceptelor specifice activităților matematice;
 • Dezvoltarea capacitaților de explorare,investigare și rezolvare de probleme;
 • Formarea și dezvoltarea capacităţilor de înţelegere şi rezolvare de exerciţii;
 • Formarea şi dezvoltarea competenţei de a comunica utilizând un minim de limbaj matematic uzual;
 • Dezvoltarea interesului și a motivației pentru studiul și aplicarea matematicii în contexte variate.

  Resursele Educaționale Deschise sunt materiale educaționale, de învățare și cercetare în orice media - digital sau nu - care sunt în domeniul public, care poartă o licență deschisă și care permite acces fără costuri, utilizarea, adaptarea și redistribuirea făcută de alții cu restricții limitate sau fără niciuna.

„RED sunt resursele de învățare care sunt utilizabile, adaptabile la nevoile specifice ale procesului de învățare, și pot fi distribuite gratuit.”

  Ce permit RED-urile:

 • Deținerea controlului asupra creației proprii;
 • Reutilizarea creațiile altora respectându-le drepturile;
 • Revizuirea resurselor existente prin adaptare, ajustare, modificare, traducere;
 • Remixarea resurselor pentru a crea ceva nou;
 • Redistribuirea care permite reintroducerea în circuit a propriilor creații după ce ai adăugat un nou nivel valoric.

Educaţia pentru toţi se sprijină pe un curriculum flexibil şi deschis, care porneşte de la cerinţe educative ale copiilor reali, nu imaginari, de la particularităţile şi caracteristicile personale ale copiilor pentru a sprijini dezvoltarea adecvată. Altfel spus, cerinţele educative ale fiecărui copil, mai mult sau mai puţin speciale sunt la baza deciziilor educative şi a proiectelor individualizate începând încă din  grădiniţă.

     Învățătorii au demonstrat că se poate conta pe ei pentru că au fost provocați să se adapteze rapid și să transmită un mesaj important elevilor: învățarea continua. Deși învățământul prin intermediul resursele web prezintă numeroase avantaje față de învățământul  traditional, pentru școlarii mici nu intotdeauna  metodele de e-learning sunt cele mai eficiente

                     Ca oricare alt auxiliar didactic, softurile , plaformele e-lerning nu pot înlocui eficienţa dialogului ştiinţific, empatic şi afectiv - emoţional realizat în orele de clasă între profesor şi elevi, şi nici efortul propriu, munca individuală, susţinută şi serioasă, necesară elevului pentru însuşireatemeinică  a cunoştinţelor.

                    Profesionalismul, devotamentul  şi dăruirea profesorului în a  împărtăşi cu generozitate elevilor, cunoştinţele şi experienţa acumulată vor rămâne întotdeauna cele mai importante condiţii ce asigură calitatea rezultatelor educaţiei, dar utilizând softurile și platformele e-lerning, eforturile sale vor fi substanţial reduse, iar satisfacţiile mai imediate şi mai mari.

BIBLIOGRAFIE:

 1. Cucoș, C. , ( 2014) Pedagogie, Editura Polirom, Iaşi Harmer, J., (2007),
 2. The Practice of English Language Teaching, ediţia a patra, Editura Pearson Longman Roco, M., (2004),
 3. Creativitate şi inteligenţă emoţională, Colecţia COLLEGIUM. Pshihologie, Editura Polirom, Iaşi ***,
 4. „Învățare sincronă”. Wikipedia, Fundația Wikimedia, 15 aprilie 2018. ***,
 5. „Învățare asincronă.” Wikipedia, Fundația Wikimedia, 17 februarie 2018.
 6. https://digital.educred.ro/
 7. http://cirugiaminimamenteinvasiva.es/SurgTTT-eLearning/index.php/ro/mod5- 3/digital-literacy
 8. https://www.didactic.ro/premium/resurse-digitale-pentru-matematica-de-laprimar-la-liceu
 9.  Niculescu, R, M, (2006 )  „Dramă şi metaforă în educaţie”, Braşov,

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *