ISSN 2734 -6943

ISSN-L 2734 - 6943ATELIERUL DE SCRIERE CREATIVĂ

Profesor de limba franceză Grigore Ileana,

Colegiul Naţional „Constantin Cantacuzino” Târgovişte, Dâmbovița

Într-o lume care aleargă cu viteza luminii, nici ea nu ştie spre ce, ai cărei tineri sunt esenţialmente grăbiţi şi prea puţin dispuşi să-şi plece mai mult de un moment urechea spre celălalt sau să zăbovească asupra unei pagini scrise, textul literar, mai ales cel poetic se vede iremediabil condamnat la indiferenţă şi uitare. Este mult prea evident că o abordare clasică a textului poetic, adică pornind de la date istorice despre autor şi volum şi terminand cu o analiză a figurilor de stil, a ritmului şi a rimei, în cazul în care ele există, trecând prin oarece repere critice, nu prea mai este imaginabilă într-un demers comunicativ, centrat pe elev.

Aşa încât ni se pare că poezia, mai ales cea contemporană, departe de a fi exilată din activitatea didactică şi educativă, se cere reconsiderată şi revalorificată prin noi strategii şi metode. Dacă pornim de la ideea că scriind devii un cititor mai bun, pentru că în felul acesta te cauţi şi te găseşti pe tine, uneori în ceea ce ai mai profund, printre rândurile textului poetic, ajungem la atelierul de scriitură ca soluţie optimă care face posibilă nu numai apropierea de acest text, dar şi aproprierea lui, odată ce-l rescrii în funcţie de propriile date interioare.

Pe lângă faptul că reprezintă un mijloc de învăţare excelent, poezia devine un element esenţial în educaţie, pentru că asociază limbajului, visul. Capabilă să traducă trăirile cele mai subtile ale minţii, inimii şi simţurilor, ea devine un intrument privilegiat de cunoaştere a lumii şi a propriului univers interior şi se dovedeşte a fi nu numai apanajul câtorva aleşi, rezultatul unor străfulgerări de genialitate, ci un exerciţiu profitabil şi accesibil, atât în limba maternă, cât şi într-o limbă străină. Oricine poate inventa, important este să i se dea o rampă de lansare, un declanştor de idei (şi acest rol e îndeplinit cu succes de textul poetic), care să aprindă scânteia şi să trezească pofta de scris. Pentru a hrăni scriitura, elevii trebuie încurajaţi să citească (dacă nu singuri, măcar în clasă, cu asistenţa profesorului), să se inspire, să copieze, să transforme. Orice poem este făcut din cuvinte şi dintr-o structură care să le organizeze; dacă se preia această structură de la un poem deja existent, ea se poate îmbrăca uşor în cuvinte şi genera alte şi alte poeme la nesfârşit. O altă metodă constă în a păstra începutul unui poem, pentru a-l continua după propriul plac.

Activităţile de scriere creativă au ca obiective, în afară de cele lingvistice, să dezvolte gustul pentru scris şi, chiar dacă pare paradoxal, pentru citit; să producă scurte poeme fanteziste, serioase sau umoristice, de ce nu, ironice sau autoironice, purtătoare de sens, uneori chiar de ritm şi rimă. Ele vor fi redactate pornindu-se de la texte de autor, pe care elevii le vor imita pentru a-şi găsi propria libertate de expresie şi pentru a-şi face plăcere.

Acest tip de activitate poate face obiectul unei ore în totalitatea ei, sau poate fi utilizată în diferite etape ale lecţiei, în diverse scopuri, cum ar fi captarea atenţiei sau reutilizarea conţinuturilor transmise. Este de asemenea un mijloc foarte bun de cunoaştere a elevilor, de stimulare a comunicării şi a încrederii, în fine, de întărire a coeziunii şi a colaborării în acest grup care este clasa.

În aces sens, am propus şi realizat un atelier de scriere creativă cu elevii unei clase de liceu, profil Pedagogic. Proiectul a avut 2 timpi, dintre care al doilea a constituit activitatea propriu-zisă. În primul timp elevii au făcut cunoştinţă cu textul poetic contemporan şi au realizat că acesta poate fi adesea imitat, păstrându-se o anumită schemă şi găsindu-se imagini noi, înfuncţie de imaginaţia, experienţa şi trăirea interioară a fiecăruia. Elevii şi-au ales unul sau două texte, pe care le-au rescris sub coordonarea profesorului. Apoi şi-au transcris textele pe coli colorate şi le-au personalizat.

Activitatea propriu-zisă a constat în prezentarea textelor finale de către un număr de circa 20 de elevi, atât colegilor de clasă, cât şi celor de la o altă clasă cu acelaşi profil.

În timpul activităţii de lectură, elevii au participat la o activitate comună de scriere creativă, şi anume : pe o coală mare, pliată sub formă de evantai, fiecare a scris un vers, fără să vadă ce s-a scris înainte, astfel încât la sfârşit s-a obţinut un poem colectiv, care s-a citit de către profesorul coordonator.

La final s-a aplaudat, toţi participanţii au fost felicitaţi şi stimulaţi să repete experienţa de a scrie versuri şi toate producţiile au fost afişate pe tablă, urmând să fie expuse pentru o vreme pe panoul din clasă. Pornind de la ideea că nu se poate face o ierarhizare a poeziilor, pentru că « un poet nu poate fi mai bun decât alt poet » (Nichita Stănescu), dar că totuşi fiecare are dreptul la gustul propriu, fiecare elev a primit două stickere pe care le-a aplicat pe primele două creaţii preferate. S-au recitit poeziile care au adunat cele mai multe stickere şi s-au felicitat autorii.

Copiii s-au simţit foarte bine în postura de artişti, iar atmosfera a fost deosebit de relaxată şi plăcută. Toţi au fost receptivi şi atenţi la evoluţia colegilor, pe care i-au încurajat şi apreciat în demersul lor creator. Un succes deosebit l-a înregistrat activitatea de scriitură colectivă, din care a rezultat un poem care i-a încântat foarte mult pe copii, prin aceea că a reflectat exact temele predilecte vârstei lor: dragostea, fericirea, viaţa.

La sfârşit s-au distrat lipind stickere pe creaţiile preferate şi au aşteptat curioşi rezultatele.

În urma acestui proiect, elevii au aflat că nu este obligatoriu să fii poet ca să scrii şi au căpătat încredere să se exprime fără teamă şi fără complexe. În plus, au înţeles că în lumea contemporană, creativitatea este o trăsătură esenţială care se cere stimulată şi dezvoltată, ea fiindu-le  necesară pentru reuşita profesională, socială şi personală, date fiind complexitatea şi provocările vieţii noastre de zi cu zi.

De asemenea, exerciţiul de scriere creativă înseamnă o aprofundare a lecturii, în sensul că rescriind un poem, îl înţelegi mult mai bine, astfel încât se poate spune că elevii şi-au îmbogăţit competenţele de lectură, pe lângă cele de producere a unui text poetic.

În final, elevii au învăţat câteva tehnici de animare a unui atelier de creaţie poetică şi au descoperit exemple de declanşatori pe care îi vor putea folosi la rândul lor înpropria activitate didactică şi pedagogică.

Bibliografie

Bon F., 2000, Tous les mots sont adultes – Méthode pour l’atelier d’écriture, Fayard

Boniface C., 1992, Les ateliers d’écriture, Paris, Retz

Caré J.M., Debyser F., 1978, Jeu, langage et créativité, Hachette/Larousse

Duchesne A., Leguay T., 1984, Petite fabrique de littérature, Paris, Magnard, 319 p. et, 1991, Les petits papiers

Douënel, Jackson, Raoul, 1995, Si tu t’imagines… : atelier de littérature, lecture, écriture, Didier

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *