ISSN 2734 -6943

ISSN-L 2734 - 6943Exemple de bune practici – activități outdoor

Prof. Înv. Primar  Jescu Paula

Școala Gimnazială Nr. 4  Suceava

Educația outdoor este o alternativă pentru educația formală, un concept relativ nou în contextul educativ românesc. Termenul de outdoor  poate include educație pentru mediu, activități recreative, drumeții, programe de dezoltare personală și socială etc.

 Cea mai simplă accepțiune pentru termenul  de outdoor este aceea de activitate în aer liber, iar excursia este un exemplu de activitate desfășurată în sens educativ și distractiv,  un mijloc intuitiv prin care copiii pot cunoaște  lumea înconjurătoare.

Titlul activității:  „SPLENDORILE BUCOVINEI”

Tipul activității: excursie finală, de cunoaştere a componentelor naturale ale peisajului geografic şi a obiectivelor social – economice şi cultural – artistice dintr-un itinerariu.

Perioada desfăşurării: o zi din luna iunie

Traseul excursiei: Suceava- Rădăuți- Marginea- Mănăstirea Sucevița - Palma- Mănăstirea Moldovița- Vama- Mănăstirea Voroneț - Ciprian Porumbescu

Grupul ţintă:  elevii clasei a II-a și a III-a

Parteneri implicaţi:  părinți

Scop: aprofundarea cunoştinţelor de geografie fizică a regiunii Bucovina  şi dezvoltarea orizontului de cunoaştere, prin îmbinarea cunoştinţelor de istorie, geografie, literatură, religie, artă, cu specificul cadrului natural din regiunea străbătută; dezvoltarea relaţiilor interpersonale prin creşterea coeziunii colectivului de elevi şi consolidarea spiritului de echipă;

Obiective:  

 • sã recunoascã procesele și elementele geografice specifice Bucovinei (relief, climã, vegetație, soluri în naturã);
 • sã coreleze resursele și obiectivele economice din regiune cu specificul cadrului natural;
 • să observe "la faţa locului" elementele de istorie locală, sesizând rolul cadrului natural în istoria locului şi a neamului românesc;
 • să-şi sistematizeze cunoştinţele interdisciplinare din domeniile: geografei, istoriei, literaturii, picturii, religiei, ecologiei;
 • să sesizeze frumuseţile regiunii, apreciind îndeosebi resursele naturale;
 • să rememoreze la faţa locului istoria patriei, în strânsă legătură cu specificul cadrului geografic.

Descrierea activităţii

 1. Vizitarea Grădinii Zoologice Rădăuţi  

Elevii au putut admira diferite specii de animale și păsări de pe toate continentele.

Servirea mesei în Parcul Central din oraşului Rădăuți a fost un moment excelent pentru a povesti, a râde și a  ne bucura de tot ceea ce ne înconjura.

 • Vizitarea Casei Olarului - un centru de artă populară căruia i s-a dus vestea îndeosebi pentru ceramica neagră ce se produce aici, unică în Europa. În Marginea, începutul olăritului este stabilit de către istorici în jurul anului 1500. Ceramica neagră se obţine din 4 elemente naturale de bază: pământ, apă, aer şi foc, toate la îndemână pentru meşterii din Marginea datorită pădurilor, solului argilos şi apei râului Suceviţa. Elevii au fost foarte încântați să afle aceste informații și să fie inițiați în arta olăritului.
 • Mănăstirea Sucevița- ctitoria familiilor Movileștilor, mari boieri, cărturari și domnitori ai Moldovei  în sec. XVI-XVII. Aici elevii au admirat arhitectura exterioară ( ,,Scara Sf. Ioan Scăraru”-Scara virtuților sau Scara Raiului), cea interioară (pronaosul, naosul și altarul), dar și muzeul mănăstirii.
 • ,,Palma”-contemplarea panoramei oferite de cota 1100. Pasul Ciumârna, ce traversează Obcina Mare, face legătura dintre Valea Moldoviţei şi Podişul Sucevei. Odată ajunși la cota 1100, cu toții ne-am bucurat de un minunat peisaj:  am cântat, ne-am  jucat, ne-am relaxat.  Am discutat despre formele de relief,  fauna și vegetația acestei zone. Ne-am răsfățat și cu un picnic la înălțime, dar nu am uitat să fim și buni ecologiști. Apoi am realizat coronițe din flori și am discutat despre rolul și importanța pădurilor, iar înainte de plecare am făcut fotografii la Monumentul Drumarilor. 
 • Vizitarea Mănăstirii Moldovița,  construită  în anul 1532  de  Petru Rareș.
 • Muzeului Oului Vama (Casa Letiţia) – este un obiectiv important pentru decoperirea tradițiilor zonei, a meșteșugului încondeierii ouălor. Muzeul este cel mai mare de acest gen din România, ,,Casa Letiției”  reunind peste 7000 de ouă. Elevii au foarte încântați să descopere etapele încondeierii, simbolurile ( simbolul crucii, al  soarelui și al apei , al eternității- brăduțul, al vieții- cărarea rătăcită etc) și culorile folosite ( galben de  Moldovița,  verde de Sucevița,  albastru de Voroneț,  roșu de Humor).
 • Vizitarea Mănăstirii Voroneț, construită din porunca lui Ștefan cel Mare în anul 1488.
 • Vizitarea Casei Memoriale Ciprian Porumbescu. Aici am fost așteptați cu Balada lui Ciprian Porumbescu, o audiție muzicală care a emoționat pe mulți dintre elevi.

Rezultate/ Modalităţi de evaluare a activităţii

 • confecţionarea unui panou  cu fotografii din excursie;
 • realizarea și prezentarea unui jurnal de călătorie/ portofoliu  cu informaţiile obţinute  şi celorlalţi elevi care nu au participat;
 •  realizarea unui concurs de desene;
 • realizarea unui ierbar al clasei,
 • iniţierea de discuţii şi propuneri pentru alte excursii.

Această excursie a fost cel mai frumos mod de socializare, o zi bogată în activități religioase, dar și turistice, artistice și sportive.

Locurile minunate pe care le-am văzut vor rămâne mereu în mintea tuturor celor care ne-am bucurat de ,,Splendorile Bucovinei”.

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *