ISSN 2734 -6943

ISSN-L 2734 - 6943JOCUL DIDACTIC– METODA PRIN CARE COPILUL ÎNVAȚĂ JUCÂNDU-SE

Prof. Înv. Preșcolar Melcescu Maria Laura

Grădinița Nr. 185 București, Sector 5

Copilăria este caracterizată de joc. Copilul se joacă pentru că e copil. Joaca este activitatea care le face cea mai mare plăcere copiilor. Dacă pentru adulți activitatea utilă este munca, pentru copii utilă este joaca. Activitatea de învățare la vârsta școlară mică devine o preocupare majoră în programul zilnic al copilului, însă dorința lui de joacă nu se diminuează, jocul rămânând activitatea preferată a lui.

Jocurile sunt strategii euristice în care copiii își manifestă inițiativa,  istețimea,  inventivitatea, răbdarea, îndrăzneala și  curajul. Jocul  asigură  antrenarea întregii  activități  psihice.  În timpul  jocului copilul trece din rolul spectatorului în  cel  al actorului. El  participă cu  toată ființa lui  la îndeplinirea obiectivului jocului, realizând astfel o învățare activă.

Jocul didactic este o metodă care sprijină înțelegerea obiectivelor planificate, fixarea și formarea unor deprinderi precum și conturarea personalității școlarului mic. Copiilor le plac jocurile didactice, iar folosirea lor sporește eficiența lecției. În timpul jocului, copilul poate demonstra la ce nivel se ridică competențele sale și cât de bine este el ancorat în realitate.

            Utilizarea jocurilor didactice o întâlnim  în  toate  ariile  curriculare,  fiind  folosite în  lecțiile  de predare, de  consolidare și sistematizare a cunoștințelor sau în cele remediale. Pot fi folosite în orice moment al lecției, având ca scop:

-  familiarizarea copiilor cu anumite concepte; 

-  cultivarea unor calități ale gândirii;

-  consolidarea sau evaluarea unor cunoștințe însușite.

În cadrul lecțiilor, jocurile didactice au o importanță majoră deoarece vizează:

-  cultivarea încrederii în forțele proprii;

-  dezvoltarea spiritului inovator, a proceselor gândirii;

-  stimularea elevilor slabi sau timizi;

-  cultivarea spiritului de răspundere, de colaborare și ajutor reciproc;

-  educarea unor trăsături volitiv-pozitive;

-  dezvoltarea atenției, a disciplinei si a spiritului de ordine în desfășurarea activităților.

Folosirea jocului didactic în procesul instructiv-educativ face ca elevul să manifeste interes crescut față de activitatea la care participă, să învețe cu plăcere, cei timizi să devină mai volubili, mai curajoși, mai activi, să capete încredere în capacitățile lor de a găsi rezolvarea situațiilor impuse. În timpul jocului, elevul  manifestă  o  atenție  voluntară  de  lungă  durată,  iar  acest  aspect  este  benefic  pentru  exersarea priceperilor și deprinderilor, pentru însușirea temeinică a cunoștințelor. Dacă jocurile copiilor capătă o organizare ele devin metodă de formare și dezvoltare a competențelor.

La elevii de vârstă școlară mică este necesar ca jocul didactic să fie prezent în fiecare lecție fie în scopul dezvoltării vocabularului, fie pentru dezvoltarea gândirii logice, constituind în același timp un mijloc eficient de verificare a gradului însușirii cunoștințelor.

Pe parcursul întregii mele activități didactice am utilizat jocul de câte ori am considerat necesar pentru a atinge palierele cele mai sensibile ale gândirii și sentimentelor copiilor, pentru a-i ajuta să înțeleagă noțiuni care, pentru ei, reprezentau un grad mai mic sau mai mare de abstractizare. În timpul acestor activități elevii se simțeau mai relaxați, mai fericiți. Amintesc aici doar câteva din jocurile pe care copiii le-au îndrăgit: roza vânturilor care are ca scop fixarea punctelor cardinale și intercardinale, rațele și vânătorii prin  care se  urmărește dezvoltarea  atenției, a  vitezei de  reacție și  de deplasare,  ghicitorile matematice care, cu nota de umor, fac activitățile mai plăcute și cunoștințele mai ușor de asimilat.

De-a lungul anilor am constatat valoarea practică a folosirii jocului didactic în procesul instructiv-educativ. În timpul desfășurării lui, elevul are posibilitatea sa-și demonstreze cunoștințele, priceperile și deprinderile dobândite pe parcursul mai multor lecții. Pentru mine, utilizarea jocului didactic reprezintă un mijloc eficient de verificare a gradului de însușire a cunoștințelor predate.Experiența ne demonstrează că folosirea acestei metode satisface cerințele unui învățământ formativ, deoarece antrenează majoritaea elevilor și sporește gradul de motivație a învățării prin beneficiile pe care elevii le obțin.

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *