ISSN 2734 -6943

ISSN-L 2734 - 6943ROLUL FAMILIEI ÎN COMBATEREA ABANDONULUI ȘCOLAR

Prof. Stănescu Alina

                                                       Liceul Tehnologic Electrotimiş Timişoara, Timiş  

Familia este acel cadru social în care ne-am născut, am crescut, ne-am dezvoltat atât psihic cât și fizic, este atunci cînd ne este alături la bine și la greu. În activitatea mea de cadru didactic am întâlnit numeroase cazuri în care elevii suferă că nu au familia întreagă din cauza separării părinților, ori că au pierdut pe unul dintre ei sau că i-au lăsat în grija bunicilor pentru a pleca în străinătate pentru un trai mai bun.

În această lucrare am sa prezint un caz a unui elev căruia i-am fost dirigintă și unde am observat cât este de importantă familia în dezvoltarea unui adolescent atât psihic cât și emoțional.

Prezentarea problematicii: Elevul M.M. face parte dintr-o familie formată din tată, mamă vitregă. Mama naturală a decedat la naștere.Tata este plecat la muncă în străinătate  de când elevul avea 7 ani. M.M. a fost lăsat în grija bunicii materne,  aceasta a decedat, iar elevul s-a mutat la mama vitregă. Au apărut probleme comportamentale la elevul MM.: a început să fumeze, să aibe absențe multiple la școală, să facă parte dintr-un anturaj care promovează violența verbală și fizică. Diriginta  a apelat la consilierul școlar. Elevul M.M. a fost cooperant cu consilierul școlii, dorind să urmeze orele de asistență psihopedagogică, cerând sprijin pentru mutarea lui din casa mamei vitrege care îl abuza psihic și fizic.

Cauze: Cauzele tulburărilor comportamentale sunt:

 • Sentimentul de abandon trăit de copil la moartea bunicii materne și  la plecarea tatălui la muncă în străinătate
 • Criza de personalitate de la vârsta preadolescenței
 • Deficiențe de comunicare cu mama vitregă
 • Lipsa încrederii de sine
 • Lipsa unor abilități de luare de decizii eficiente
 • Slabă autocunoaștere


Intervenție:

Obiectivele consilierii psihopedagogice sunt:

 • Dezvoltarea încrederii de sine
 • Comunicare asertivă
 • Dezvoltarea unor competențe de luare de decizii
 • Învățare eficientă
 • Anchetă socială
 • Luarea deciziei de mutare a copilului la fratele cel mare.

Metodele folosite în consilierea psihopedagogică sunt : jocul de rol, studiul de caz, povestea terapeutică, metoda de restructurare cognitive comportamentală.

Perioada de timp: ianuarie 2017- iunie 2017, septembrie 2017-iunie 2018

Exemple de  activități cu elevul M.M.:

Autocunoaștere: Analiza SWOT: Exerciţii în vederea identificării punctelor tari şi slabe, a oportunuităţilor şi ameninţărilor, a posibilităţilor de compensare/recuperare a punctelor slabe şi ameninţărilor

Gestionarea emoțiilor.

Competențe generale :  Integrarea abilitatilor de interrelationare, în vederea dezvoltării personale si profesionale

Competențe specifice: Elaborarea unui plan de îmbunătățire a autocontrolului emoțional

Aspecte de accentuat în discuţie:  Modul în care ne comportăm depinde de ceea ce gândim şi simţim în legătură cu aceea situaţie. Într-un anumit context gândesc, simt şi am o reacţie.

Comunicare asertivă. Joc de rol (cele trei tipuri de comunicare: agresivă, asertivă, pasivă)

Alcătuirea unui plan de învăţare. Se realizează un plan de învăţare:

•           Ce ştiu să fac mai bine

•           Ce trebuie să îmi clarific;

•           Ce nu ştiu.

Cu ajutorul tehnicii Smart se alcătuiesc 5 obiective personale legate de învăţarea eficientă.

Discuţii- de ce este important să avem stabilite scopuri în viaţă. Este mai uşor să facem faţă provocărilor vieţii dacă ne cunoaştem obiectivele şi încercăm să le realizăm pas cu pas.

Recomandări și concluzii:

1. Recomandări:

 • Elevul să aibe mai multă încredere în forțele proprii
 • Să folosească tehnici de luare de decizii învățate în cadrul orelor de asistență psihopedagogică
 • Să pună accent pe calitățile sale
 • Să întrerupă relațiile cu mama vitregă
 • Să-și mute domiciliul la fratele cel mare
 • Să încerce să nu mai absenteze de la școală
 • Concluzii:
 • Anumite probleme familiale pot provoca tulburări comportamentale la elevi, dar care sunt doar de suprafață, adevărata problemă fiind de natură emoțională
 • Tulburările comportamentale pot fi reduse dacă se lucrează pe dezvoltarea stimei de sine și dacă copilul va avea un climat psihosocial adecat, dacă încetează abuzurile fizice si psihice.

Bibliografie

 • Ştefan M.– Educarea copiilor cu vedere slabă, E.D.P. Bucureşti, (1981) ;
 • Verza E., Şchiopu U.– Psihologia vârstelor, E.D.P. Bucureşti, (1997);
 • Vrăjmaş Ecaterina, Muşu I.– Terapia tulburărilor de limbaj, E.D.P. Bucureşti, (1997).
 • American Psychiatric Association (2003) – Manual de Diagnostic şi Statistică a Tulburărilor Mentale, ediţia a patra revizuită - DSM-IV-TR 2000; Asociaţia Psihiatrilor Liberi din România, Bucureşti
 • Andolfi, M. (1979) – Family Therapy: An Interactional Approach,  Editura Plenum, New York
 •  Anucuța, L., Anucuța, P. (1997) – Jocuri de creativitate, Editura Excelsior, Timişoara
 • Bacus, A. (2009) – Cum să aveţi autoritate în faţa copilului, Editura Teora, Bucureşti
 • Barker, P. (1998) – Basic Family Therapy,  Editura Blackwell Science, Oxford
 •  Baumrind, D. (1991) – The influence of parenting style on adolescent competence and substance use. Journal of Early Adolescence, 11, p. 62
 • Băban, A. (2002) – Consiliere şi orientare – Ghidul profesorului, Editura Humanitas Educaţional, Bucureşti.

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *