ISSN 2734 -6943

ISSN-L 2734 - 6943EDUCAȚIA ECOLOGICĂ PRIN ACTIVITĂȚI OUTDOOR

Prof. Înv. Primar Voroniuc Oltița

                                                               Școala Gimnazială Nr. 4 Suceava

EXCURSIE TEMATICĂ – FRUMUSEȚILE ȘI  BOGĂȚIILE PATRIEI

DATA ŞI DURATA EXCURSIEI :  23-25 iunie

TEMA:  SĂ  CUNOAŞTEM  FRUMUSEŢILE ŞI BOGĂŢIILE PATRIEI  -

 SURSE    ECOLOGICE DE  ENERGIE    ŞI    REZERVAŢII     NATURALE-

Parcul Naţional Ceahlău

ITINERARUL EXCURSIEI: SUCEAVA – FĂLTICENI -  POIANA LARGULUI – BICAZ – CENTRALA ELECTRICĂ ,, STEJARUL” – CHEILE BICAZULUI – LACUL ROŞU – STAŢIUNEA DURĂU –PARCUL NATIONAL CEAHLĂU - SUCEAVA

TIPUL EXCURSIEI: Educație ecologică

ARGUMENT:

Calitatea sporită a mediului, reflectată în peisaje bine conservate în rezervaţii naturale la care se adaugă centralele electrice care produc curentul electric utilizând surse din natură -  căderi de apă, valuri, vânt, soarele - constituie elemente de o atractivitate turistică deosebită

Motivele care au determinat alegerea acestui proiect sunt:

 • ochii atenţi ai copiilor devin strălucitori de curiozitate şi de bucurie când este propusă o excursie sau altă activitate care la oferă  posibilitatea de a fi liberi spaţial şi temporal;
 • nevoia informării corecte a elevilor cu privire la:

- a) BOGĂŢIILE NATURALE -rolul economic al apei:

- apa = sursă de energie

- apa = mijloc de comunicaţie

-b) văntul – sursă de energie

 • conştientizarea necesităţii protejării naturii şi a mediului ambiant;
 • formarea unor capacităţi cognitive interdisciplinare prin îmbinarea noţiunilor de fizică, matematică, literatură, geografie, biologie cu specificul cadrului natural şi cu regiunile străbătute;
 • realizarea unor activităţi din cadrul Proiectului desfăşurat în parteneriat

GRUPUL ŢINTĂ :

35 de elevi din clasa a IV-a B care activeză în cadrul unor programe internaţionale ca: LeAf, U4Energy , Bird Life , Spring day etc

SCOPUL PROIECTULUI:

 • protecţie şi respect faţă de natură;
 • cunoaşterea unor surse ecologice de energie.

OBIECTIVE GENERALE:

 • dezvoltarea orizontului de cunoaştere prin îmbinarea noţiunilor de fizică, geografie, istorie ,biologie, literatură cu specificul cadrului natural şi cu regiunile străbătute;
 • formarea deprinderilor de observare, de sesizare a aspectelor ecologice, de poluare a mediului şi cultivare a unei educaţii ecologice;
 • cultivarea sentimentului de mândrie patriotică prin declanşarea de emoţii, aprecieri asupra frumuseţilor fizice şi economice ale teritoriului patriei.

RESURSE:

 • resurse  materiale ;finanţări extrabugetare
 • resurse umane implicate: cadre didactice, elevi, părinţi.

 

PREGĂTIREA EXCURSIEI:

 • Anunţarea excursiei: cu o lună înainte de data efectuării ei, este anunţată excursia pe care o vor face elevii în cadrul Proiectului Frumuseţile și  bogățiile  patriei
 • Pregătirea elevilor pentru această excursie se face într-o şedinţă specială de instructaj, ocazie cu care profesorii coordonatori arată scopul excursiei, obiectivele şi traseul cu punctele cele mai importante.

Se precizează materialele necesare fiecărui elev pentru activitatea desfăşurată (caietele de notiţe, creioane, pixuri, aparate de fotografiat).

Elevii sunt însoţiţi de 2 cadre didactice.

Se stabileşte mijlocul de transport – autocarul

Se constituie 4 grupe de elevi după înclinaţiile pe care le au, dar şi după preferinţele lor, cărora li se stabilesc sarcinile, după cum urmează:

1. Echipa fizicienilor are următoarele sarcini:

 • observarea şi identificarea principalelor instalaţii ale amenajărilor hidroenergetice
 • identificarea principiului de funcţionare a centralei hidroelectrice;
 • observarea şi identificarea părţilor componente ale unei centrale eoliene;
 • identificarea principiului de funcţionare a centralei eoliene;
 • observarea plutirii bărcilor şi vapoarelor; identificarea liniei de plutire - realizarea unor machete: a unei centrale eoliene, a barajului, a unui vapor.

2.Echipa naturaliştilor are următoarele sarcini:

 • urmărirea şi semnalarea deşeurilor menajere şi de altă natură , depozitate necorespunzător;
 • urmărirea calităţilor apelor stătătoare şi curgătoare;
 • semnalarea zonelor atmosferice încărcate cu fum şi noxe;
 • informează colegii asupra importanţei PARCULUI NATIONAL CEAHLĂU
 • să gândească soluţii de stopare şi prevenire a poluării apei,solului, aerului;
 • observarea şi notarea zonelor de teren despădurite abuziv;
 • să conştientizeze necesitatea unor rezervaţii naturale;

3. Echipa geografilor are următoarele sarcini:

 • semnalizarea apelor curgătoare şi lacurilor;
 • identificarea  şi a altor rezervaţii naturale;
 • observarea faunei şi florei;
 • identificarea rolului economic al apei:

- apa = sursă de energie

- apa = mijloc de comunicaţie.

4. Echipa iubitorilor de literatură are următoarele sarcini:

 • să valorifice şi inter- şi transdisciplinar conţinutul informaţiilor dobândite prin realizarea unor creaţii literare:
 • în proză – eseuri, pagini de jurnal
 • în versuri.
 • Legendele referitoare la Muntele Ceahlău şi la Lacul Roşu

EVALUARE :

La finalul proiectului ne propunem:

- realizarea de albume foto;

- CD (prezentări Power Point) cu obiectivele vizitate şi importanţa acestora;

- realizarea de machete - a unei centrale eoliene încadrată într-o aşezare rurală

- a unui vapor şi a unui baraj;

- realizarea unei microsesiuni de referate şi comunicări pentru elevi ;

- completarea unui chestionar care se va referi la utilizarea surselor ecologice de        energie; poluarea apei, solului, aerului şi soluţii de stopare şi prevenire a cestora; importanţa protejării rezervaţiilor naturale.

people wearing backpacks walking on pathway near green leaf plants
Photo by Kai-Chieh Chan on Pexels.com

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *