ISSN 2734 -6943

ISSN-L 2734 - 6943INTELIGENŢA EMOŢIONALĂ – ATU ÎN DESFĂŞURAREA ORELOR DE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

Prof. Ungureanu Florina

Liceul „Voievodul Mircea” Târgoviște

         Disciplina Limba şi literatura română ocupă un loc privilegiat în ariile curriculare, fapt dovedit şi recunoscut de-a lungul timpului. Orele alocate acestei discipine pot fi transformate în adevărate lecţii de viaţă, dacă profesorul proiectează activitatea didactică ţinând seama de valori şi atitudini ori de stimularea gândirii autonome a elevilor. Raportându-mă la elevii de liceu, se cunoaşte faptul că aceştia se află la vârsta marilor idealuri şi căutări, iar opera literară îi poate conduce către lumi încă neexplorate.

Onest este să se precizeze faptul că profesorii ajung să descopere chiar și în clasele de uman elevi certaţi cu lectura, cu carenţe în exprimarea orală şi scrisă, care motivează prezenţa lor într-un astfel de colectiv prin faptul că au vrut să scape de povara ştiinţelor exacte. Ca dascăl nu primeşti cu bucurie o astfel de justificare şi încerci să le schimbi oarecum viziunea, făcându-i să înţeleagă că o astfel de clasă nu ar trebui privită doar ca un refugiu. Atunci intervine pretextul introducerii conceptului de inteligenţă emoţională, de care profesorul se poate folosi fără ca elevul să-şi dea seama. Nu se poate neglija ideea conform căreia raţiunea şi logica sunt indispensabile în evoluţia noastră, însă emoţia bate logica în orice zi din săptămână. Acest lucru trebuie avut permanent în vedere de un dascăl dedicat, care ştie că elevul nu trebuie să plece din şcoală doar cu noţiuni de teorie literară, cu concepte operaţionale sau alte informaţii care îşi au rolul lor ce nu poate fi negat. Însă, ora de limba şi literatura română poate să fie mult mai profundă, să investigheze sufletele şi minţile elevilor într-un fel pe care ei să nu-l perceapă ca pe un obiectiv. Se pot fructifica conţinturile ce trebuiesc atinse conform programei şcolare, acestea devenind exemple pe care elevii le pot valoriza în funcţie de propriile emoţii şi sensibilităţi.

Începând cu basmul, ca specie literară ce implică fabulosul, parcurgând opere literare specifice realismului şi ajungând în sfera textelor de anticipaţie, elevul poate fi direcţionat către perspective ce scot la iveală atributele inteligenţei emoţionale de care ei înşişi sunt capabili : empatie, milă, sentimente, senzaţii, gânduri, trăiri etc. Mai mult decât atât, orele alocate studiului textului liric sunt şi mai ofertante. Obişnuiesc să proiectez scenariul didactic incluzând întrebări de genul : Ce gânduri ţi-a provocat lectura textului ? Cu ce stări sau sentimente asociezi mesajul textului citit ? sau A răspuns textul aşteptărilor tale ? În ce măsură ? Astfel se pot anticipa idei importante pentru înţelegerea textului, răspunsurile elevilor devenind motivele ce vor ghida demersul didactic. Elevii sunt încurajaţi ca în acest fel să-şi formeze propriul sistem de valori, pe care profesorul să-l fructifice. Nu de puţine ori am observat faptul că astfel de întrebări, cu rol de reper, îi  stimulează pe elevi, antrenându-i mai uşor în analiza şi recepterea operei literare. Aceştia sunt încurajaţi permanent, iar răspunsurile, uneori dintre cele mai simple, cresc stima de sine, mai ales în cazul celor mai inhibaţi şi introvertiţi. Coletivul de elevi, mai ales la începutul unui ciclu de învățământ, nu este întotdeauna omogen. Anumite clase sunt numeroase, iar stilurile de învățare diferite, de aceea o astfel de abordare a orelor poate conduce treptat către o unitate și un nivel echitabil al clasei.

Aşadar, inteligenţa emoţională a elevilor poate fi un atu în desfăşurarea orelor de limba şi literatura română, o disciplină datoare să valorifice emoţia şi creativitatea din perspectiva esenţei naturii umane, fără pretenţia profesorului că elevul are întotdeauna capacitatea de a se exterioriza şi a comunica sincer propriile trăiri, mai ales că, de cele mai multe ori, raportarea se face la propriul sistem de valori sau la propria experiență de viață.

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *