ISSN 2734 -6943

ISSN-L 2734 - 6943O EXPERIENȚĂ ERASMUS+

Prof. Ciupitu Ionela Silvia

 Centrul Școlar de Educație Incluzivă Alexandria, Teleorman

Erasmus+ este programul Uniunii Europene în domeniile educație, formare profesională, tineret și sport. Acesta oferă oportunități de mobilitate și cooperare pentru toți actorii implicați activ în domeniile menționate, fie ca persoane sau ca instituții/organizații.

Programul este un instrument-cheie care sprijină îndeplinirea obiectiveleor stabilite la nivel european prin Spațiul european al educației, Planul de acțiune pentru educația digitală, Strategia UE pentru tineret, Agenda pentru competențe în Europa și Planul de lucru al Uniunii Europene pentru sport.

Obiectivul general al programului Erasmus+ este de a sprijini dezvoltarea educațională, personală și profesională a persoanelor care își desfășoară activitatea în domeniile educație, formare profesională, tineret și sport. ( https://www.erasmusplus.ro/erasmus-1)

Centrul Școlar de Educație Incluzivă Alexandria este beneficiarul proiectului Erasmus+ „Training Specific through and with Art for Special Teachers in Inclusive Understanding”, Acțiunea cheie 1- Educație școlară, finanțat de Comisia Europeană prin programul Erasmus + 2020, proiect implementat în perioada 01.10.2020 – 30.09.2022.

Astfel, în perioada 20-26.08.2021, 6 cadre didactice selecționate în cadrul acestui proiect au participat la cursul de formare „INTEGRATIVE AND INTERACTIVE APPROACHES TO TEACHING THROUGH ART” – învățarea despre artă, pentru artă și prin artă pentru copiii cu CES, desfășurat la Fira (Grecia), program de formare furnizat de PRIČALICA (Croația).

Obiectivele cursului au fost dobândirea competențelor inovatoare de predare a artei sau de utilizare a artei în educație pentru a stimula abilitățile de gândire critică și creativă, învățarea tehnicilor relevante de creare a artei, obiective ce vor fi atinse prin ateliere, simulări și învățarea acțiunilor.

Experiența acestei mobilități, a fost una pozitivă, productivă, interesantă, interactivă.

Cursul, bine structurat, extrem de interactiv și atractiv, a oferit oportunitatea de a însuși noi cunoștințe/competențe și de a aprofunda competențele deja însușite. Accentul a fost pus pe expunerea, demonstrația și explicarea unor metode, tehnici de învățare cu ajutorul artei. Aceste metode pot fi utilizate cu succes în activitățile didactice la clasă sau în cabinete, atât cu copiii tipici, cât și cu copiii atipici.

Fiecare zi de curs a adus ceva inedit și atractiv concretizat în jocuri, simulări, lucru individual și în echipă, prezentări, reflecții. Au existat și exemple de învățare directă, în locații culturale, precum Muzeul din Fira, satul tradițional Oia, orașul subteran din Akrotiri.

Mobilitatea a creat o oportunitate de a îmbunătăți competențele pedagogice, de a învăța metode interactive de predare și evaluare, de a descoperi exemple de bune practici din alte țări, în funcție de sistemul de învățământ specific fiecăreia.

Prin exerciții extrem de interactive și animate de  ice-breaking, s-a creat posibilitatea cunoașterii și inter- cunoașterii grupului de cursanți și interacțiunea degajată între aceștia, colaborarea facilă în cadrul sesiunilor de lucru în echipă.

Acest curs a ajutat participanții să-și îmbunătățească înțelegerea potențialului artei ca element de deschidere a gândirii critice. S-a predat și s-a experimentat impactul vizual cromatic pe care îl poate avea un mesaj reprezentat de elemente obiectuale sau imagini.

Au existat activități individuale și pe grupuri de lucru în care s-au însușit tehnici cromatice și de contrast, prin crearea unor decorațiuni ce pot fi executate cu ușurință de copii și se pot utiliza materiale reciclabile. S-a pus accentul pe expresivitatea unui portret sau autoportret, prin culori complementare și contraste cromatice, o metodă potrivită în lucrul cu copiii cu nevoi speciale pentru exprimarea emoțiilor, trăirilor, sentimentelor, prin grimase, mimică și impact cromatic.

De asemenea, această mobilitate a avut un aport în aprofundarea cunoștințelor digitale și de lucru pe platformele specifice: utilizarea platformei eTwinning si a instrumentelor TwinSpace și a ajutat la dezvoltarea competențelor lingvistice și culturale, dar și la dezvoltarea capacității de interacțiune socială și dezvoltare personală.

Competențele dobândite și experiența cursului internațional pot reprezenta o motivație puternică pentru alte cadre didactice și alte unități școlare de a participa la cursuri de formare și mobilități prin acest program, urmând să aplice la clase metode atractive și inovatoare, împărtășind o experiență Erasmus+.

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *