ISSN 2734 -6943

ISSN-L 2734 - 6943PARTENERIATUL ȘCOALĂ-FAMILIE-COMUNITATE – CONDIȚIE A SUCCESULUI ÎN EDUCAȚIA CONTEMPORANĂ

Prof. Înv. Primar Ilucă Diana-Mihaela

Școala Gimnazială ,,Gheorghe Coman” Brăești, Botoșani

Când școala, familia și comunitatea încep să colaboreze elevii primesc cu adevărat suportul necesar pentru a avea succes în școală și în viață.

Dezvoltarea și implementarea unor astfel de parteneriate îmbunătățesc prezența la școală a elevilor, performanța școlară a acestora, relația familie-școală, sprijinul din partea comunității de care școala are nevoie. ,, Atunci când părinții se implică în educația propriilor copii aceștia fac față mai bine cerințelor școlare, iar școala se dezvoltă. ”(Henderson, Mapp, 2002). Colaborarea dintre școală și familie constituie una din sarcinile importante în activitatea educativă și instructivă a școlii. Nici o școală nu-și poate realiza conținutul, sarcinile și scopul final dacă nu are sprijinul familiei. Atât școala, care este,, realizatorul” imediat al activității instructiv-educative, cât și familia carea, la fel, realizează anumite sarcini pedagogice, trebuie să stabilească o relație de colaborare reciprocă în vederea efectuării scopului final. Activitatea de acasă este o continuare a activității pedagogice de la școală și invers. Întregul proces de educație și mai ales de instrucție se realizează atât la școală cât și acasă. Acestea sunt motivele pentru care între școală și familie trebuie să existe o colaborare, pentru ca fiecare din cei doi factori să cunoască obligațiile celuilalt, să se sprijine reciproc. Școala colaborează cu familia în domeniul învățării elevului, în domeniul comportamentului, în domeniul dezvoltării fizice, intelectuale, morale, estetice, în domeniul formării deprinderilor și priceperilor de muncă, igienă sanitară, în domeniul activităților libere, angajării copilului în diferite domenii de activitate în afară de clasă și școală, orientării de mai târziu profesionale.

Parteneriatele educaţionale sunt o fereastră larg deschisă spre educație, sunt brațele întinse în sprijinul dezvoltării societăţii prin prisma educativă şi presupune participare la o acţiune educativă comună, interacţiuni constructive acceptate de către toţi partenerii, comunicare eficientă între participanţi, activități comune cu respectarea rolului fiecărui participant, interrelaţionare.

Parteneriatul educaţional este subordonat actului educativ propriu-zis care vine în sprijinul dezvoltării personalităţii copiilor, asigurându-le acestora realizarea autonomiei personale, prin valorizarea socială a fiecăruia dintre ei, dar presupune, unitate de cerinţe, de opţiuni, decizii şi acţiuni educative.

O resursă şi un sprijin permanent în educarea şi dezvoltarea copiilor o constituie implicarea familiei ca parteneri în educaţie. Părinţii sunt încurajaţi să ia parte la planificarea şi derularea programelor educative pentru copii, ceea ce implică o responsabilizare şi o eficienţă sporită, o valorizare a părintelui ca educator.

Parteneriatele încheiate cu familia, în special cele încheiate în cadrul unităţilor educaţionale în care activăm ca şi cadre didactice, în mediul rural, vizează dezvoltarea şi implementarea unor programe de formare pentru părinţi. Aceste parteneriate au rolul de a forma și sensibiliza părinții la problemele sociale şi psihologice, precum şi la probleme de orice gen atunci când îşi cresc copiii. Astfel, părinţii au posibilitatea să-şi cunoască mai bine copiii, modul lor de manifestare în viaţa de grup, pot înţelege mai bine rolul lor educativ, dobândesc cunoștințe care-i ajută în comunicarea cu proprii copii și le dezvoltă priceperi necesare pentru susținerea copiilor și creșterea rezultatelor școlare, condiție a succesului în educația contemporană.

În societatea pe care o trăim, ca țară a unei Europe multiculturale și multietnice, secretul succesului oricărei activități este toleranța, flexibilitatea și cunoasterea. Activitatea de parteneriat în comunitate, fără acești factori fundamentali nu poate avea succes. “Fiind condamnați“ să trăim și să muncim împreună, trebuie să pornim totdeauna de la principiul “fă binele care astepți să ți se facă. ”

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *