ISSN 2734 -6943

ISSN-L 2734 - 6943PROCESUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Prof. Înv. Preşcolar Vele Claudia

Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 26 Timişoara, Timiș

Procesul de învăţământ este un subsistem al sistemului de învăţământ, în cadrul căruia se realizează instruirea şi învăţarea elevilor şi studenţilor prin intermediul activităţilor proiectate,dirijate şi organizate de către profesori, în conformitate cu anumite norme şi principii didactice, într-un context metodic adecvat, apelând la resurse materiale şi didactice potrivite, în vederea dezideratelor educative.

Procesul de învăţământ reprezintă forma cu cel mai înalt nivel de organizare a activităţii de  instruire şi educaţie, de modelare a personalităţii umane. Este vorba despre un proces progresiv, de acces de cunoaştere şi acţiuni pus sub controlul personalului didactic, bazat pe selecţionarea şi structurarea strică a conţinuturilor reactive şi pe efortul personal al elevului. Acesta reprezintă mijlocul principal prin care societatea noastră educă şi instruieşte noile generaţii, responsabilitatea organizării şi conducerii acestui proces revenind şcolii.

Procesul de învăţământ apare ca un ansamblu de activităţi organizate şi dirijate,care se desfăşoară etapizat, în cadrul unor instituţii specializate, sub îndrumarea unor persoane pregătite în acest scop, în vederea îndeplinirii unor obiective instructiv-educative. Din punct de vedere structural şi funcţional, procesul de învăţământ este subordonat sistemului de învăţământ.

Activităţile desfăşurate în cadrul procesului de învăţământ:

 • activităţile de predare, învăţare, evaluare
 • activităţile manageriale
 • economico-financiare
 • administrativ- gospodăreşti
 • în afara clasei şi a şcolii

Activităţile de predare, învăţare şi evaluare reprezintă esenţa procesului de învăţământ, acestora fiindu-le subordonate celelalte tipuri de activităţi.

Activităţile manageriale se referă la acţiuni de planificare şi programare, de organiyare şi coordonare, control şi îndrumare, atât la nivelul instituţiei de învăţământ cât şi la nivelul formaţiunilor de studiu.

Activităţile economico-financiare, reprezintă gestionarea fondurilor băneşti alocate prin buget, salarii şi întreţinere.

Activităţile administrativ-gospodăreşti, au ca scop menţinerea funcţionalităţii spaţiilor de învăţământ şi a mediului ambiental, cu respectarea normelor igienico-sanitare.

Activităţile din afara clasei-şcolii se referă la consultaţii şi meditaţii cultural,artistice, sportive, pe obiecte de studiu, în cercuri, excursii,vizite, activităţi cu părinţii, activităţi de orientare şcolară şi profesională.

Procesul de învăţământ poate fi descris din 3 puncte de vedere:

1. Funcţional

2. Structural

3. Operaţional

1. Sub aspect funcţional, trebuie să ştim care sunt obiectivele sistemului, ce ţinteşte să facă şi ce obţine. Obiectivele pedagogice exprimă finalităţile la care trebuie să se ajungă în procesul de predare-învăţare în funcţie de anumite priorităţi. Pentru ca obiectivele să fie precizate corect şi complet, trebuie să se stabilească conţinuturile, să se aleagă strategiile şi formele de organizare şi evaluarea performanţelor.

2.Din punct de vedere structural, funcţionarea sistemului are la bază resurse umane, conţinuturi, forme de organizare a activităţilor, strategii didactice, etc.

Resursele umane, profesorul proiectează, planifică, organizează, îndrumă, controlează procesul de învăţământ. Elevul este a doua resursă participantă la procesul de învăţământ atât ca obiectiv, dar mai ales ca subiect al educaţiei.

Resursele materiale cuprind mijloacele de învăţământ şi pe cele financiare.

Conţinuturile învăţământului sunt valorile ştiinţifice, tehnici structurate în programele şi manualele şcolare pe baza unor criterii, stabilite în concordanţa cu obiectivele pedagogice, orientează întregul proces de predare-învăţare şi evaluare.

Formele de organizare a activităţii didactice, asigură aplicare şi realizarea obiectivelor, conţinuturilor prin lecţii desfăşurate în clase, laboratoare, ateliere şcolare,vizite,excursii,etc. Aceste activităţi se desfăşoară într-o unitate de timp, într-un spaţiu şcolar dotat cu mijloace şi materiale necesare.

Strategiile didactice sunt instrumente de realizare a obiectivelor pedagogice şi a conţinuturilor. Sunte dependente de obiective şi conţinuturi cât şi de nivelul elevilor, de cunoştinţele lor anterioare.

3. Sub aspect operaţional, urmărim activitatea de predare-învăţare- evaluare, realizată de cadrul didactic cu elevii, studenţii prin ,etodele şi strategiile folosite. Procesul de învăţare este o activitate la care participă simultat cadrele didactice şi elevii. Predarea şi învăţarea sunt incluse ca şi componente ale procesului de învăţământ.

Componentele procesului de învăţământ:

 • finalităţile educaţionale
 • subiectul şi obiectul acţiunii
 • conţinutul învăţământului
 • strategiile didactice
 • relaţiile educaţionale
 • mediul şcolar
 • contextul educaţional
 • evaluarea rezultatelor
 • conexiunea inversă

Definiţie finală a procesului de învăţământ-poate fi definit ca un ansamblu de elemente(obiective,conţinuturi, resurse umane, resurse materiale,), care interacţionează în cadrul unei activităţi complexe, desfăşurate într-un mod organizat şi sistematic, pentru realizarea unor finalităţi dinainte stabilite.

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *