ISSN 2734 -6943

ISSN-L 2734 - 6943EDUCAŢIA FORMALĂ, NON-FORMALĂ ŞI INFORMALĂ

Prof. Înv. Preşcolar Vele Claudia

Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 26 Timişoara, Timiș

1. Educaţia formală, cuprinde totalitatea acţiunilor şi activităţilor pedagogice desfăşurate şi proiectate instituţional, în grădiniţe, şcoli, licee, universităţi, în cadrul sistemului de învăţământ, în mod planificat şi organizat pe niveluri şi ani de studiu, având finalităţi educaţionale bine determinate.

Obiective:

- asimilarea sistematică şi organizatorică a cunoştinţelor din diferite domenii;

- folosirea acestora în vederea dezvoltării personale;

- înzestrarea individului cu metode şi tehnici de muncă  intelectuale:

-dezvoltarea pe cât posibil a inteligenţei emoţionale.

Educaţia formală este instituţionalizată, realizându-se în mod conştient, sistematic, organizat în cadrul sistemului de învăţământ. Obiectivele şi conţinutul său sunt prevăzute în documentele şcolare care sunt elaborate pe cicluri, niveluri, ani de studiu. Scopurile şi obiectivele pedagogice sunt realizate în cadrul procesului de învăţământ. Această educaţie, este întotdeauna evaluată social.

Educaţia formală are un rol decisiv în formarea personalităţii umane, este un instrument al integrării sociale, fiind centrată pe performanţele înscrise în programe. Ca şi limită în educaţia formală este slaba participare a părinţilor în activităţile şcolare şi monotonia.

2. Educaţia non- formală cuprinde ansamblul activităţilor şi al acţiunilor care se desfăţoară într-un cadru instituţionalizat, în mod organizat, dar în afara sistemului de învăţământ, constituindu-se ca o punte între cunoştinţele asimilate la lecţii şi informaţiile acumulate informal.

Obiective:

-să lărgească şi să complecteze orizontul de cultură, îmbogăţind cunoştinţele din anumite domenii;

- să creeze condiţii pentru desăvârşirea profesională sau iniţierea într-o nouă activitate;

- să sprijine alfabetizarea grupurilor sociale.

Educaţia non-formală cuprinde activităţile extraşcolare (cercuri pe discipline, ansambluri artistice, concursuri şcolare) şi activităţile paraşcolare ( activităţile de reciclare, de formare civică).

3. Educaţia informală include ansamblurile influenţelor cotidiene, spontane care nu-şi propun în mod deliberat atingerea unor ţeluri pedagogice dar cu efecte educative.

Obiectivele educaţiei formale, nu apar în mod explicit pentru că acest tip de educaţie, nu-şi propune atingerea unor obiective padagogice. Trăsăturile acesteia, sunt determinate de multitudinea influenţelor din micro-mediul social de viaţă. Educaţia formală are funcţie formativă, redusă pentru că nu e organizată şi de multe ori individul are acces la informaţii în contradicţie cu scopurile educaţionale, formale.

Bibliografie:

"Conspect -caiet Pedagogie- Gradul ll"

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *