ISSN 2734 -6943

ISSN-L 2734 - 6943Articol
EDUCAREA GUSTULUI ESTETIC PRIN ORELE DE ARTE VIZUALE ȘI ABILITĂŢI PRACTICE
By profesor | | 0 Comments |
PROF. LOBONŢ LIANA  ŞCOALA GIMNAZIALĂ „VIOREL HORJ” DRĂGĂNEŞTI, BIHOR           
MIJLOACELE MODERNE ÎN EDUCAŢIA PREŞCOLARĂ
By profesor | | 0 Comments |
PROF. ÎNV. PREŞCOLAR: OLTEANU-ROTARU ADELINA UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: GRĂDINIŢA NR.71
TRATAREA DIFERENŢIATĂ – MODALITATE DE STIMULARE A SUCCESULUI ŞCOLAR
By profesor | | 0 Comments |
Prof. Înv.Preșcolar: Olteanu-Rotaru Adelina-Marta Grăninița Nr. 71, Sector 3, București
METODE MODERNE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR
By profesor | | 0 Comments |
PROF. ÎNV. PREŞCOLAR: OLTEANU-ROTARU ADELINA Procesul activităţilor cu caracter instructiv-educativ
VALORIFICAREA FOLCLORULUI LOCAL
By profesor | | 0 Comments |
Profesor învățământ primar Dragnea Mariana ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 VALEA ROȘIE Denumirea
STRATEGII DE SUCCES ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR
By profesor | | 0 Comments |
Prof. Stoica Mioara-Ramona Liceul Tehnologic „Constantin Dobrescu” Curtea de Argeş
PROIECT EDUCAŢIONAL 9 MAI – ZIUA EUROPEI
By profesor | | 0 Comments |
Prof. Stoica Mioara-Ramona Liceul Tehnologic ,,Constantin Dobrescu’’ Curtea de Argeș
Folclorul popular – oglinda spiritualităţii româneşti
By profesor | | 0 Comments |
Prof. Stoica Mioara-Ramona Liceul Tehnologic ,,Constantin Dobrescu’’ Curtea de Argeș
Educarea gândirii creative și importanța ei în dezvoltarea personalității educatului
By profesor | | 0 Comments |
                  prof. Băiașu Dora Maria, Școala Gimnazială ,,Mircea cel Bătrân”
CUNOSCÂND, IUBIM NATURA
By profesor | | 0 Comments |
Prof. Catană Astrid Şcoala Gimnazială “George Bacovia” Bucureşti Omul convieţuieşte